Новини

Лекция на проф. Рая Заимова: "Историят на лазаристката мисия в Македония (1839-1939)" и нейният автор Повече


Лекционен цикъл Всеки втори вторник 2018 Повече


Посещение на еврокомисаря г-жа Мария Габриел в ИБЦТ-БАН Повече 


Лекция на проф. Румяна Прешленова „Между Австро-Унгария и Балканите. Социално-историческа перспектива“ Повече

 

Покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

news pokana

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР
Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Повече

Солун и българите: история, памет, съвремие

logo MПроектът  има за цел да разшири, съхрани и разпространи паметта за историческото, културно и стопанско присъствие на българите в град Солун. Повече