Новини

Преставяне на книгата „Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика. Изследване и извори“. Повече  


Българо-румънски колоквиум „На север и на юг от Дунав: търговци, мисионери, пътешественици (ХV–ХVІІІ век)“. Повече


Турция и Сирийската криза: пета дискусия от цикъла "България и нейните съседи". Повече


Българо-сръбска научна конференция "Средновековните Балкани: контакти и обмен". Повече 


Завърши XI Международен конгрес по балканистика. Повече 

Сборник "Пътища и пътеки на европеизма на Балканите“

evropeizma na Balkanite

Сборникът "Пътища и пътеки на европеизма на Балканите“ е част от проект на секция „Културна история на балканските народи“ и е посветен на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика.

Повече

Сборник „Балканите и светът: modus concurrandi”

Balkanite i svetut

Сборникът „Балканите и светът: modus concurrandi” е продукт на двегодишен изследователски проект, финансиран от БАН и осъществен под ръководството на проф. Лиляна Симеонова. Сборникът се посвещава на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика. Повече