Новини

Представяне на „Херосът остава в Тракия“ в Монтана и Видин Повече 


45-годишнина от създаването на Института по тракология Повече


Излезе от печат изследването Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България) Повече


Конференция "Търговци и предприемачи на Балканите през XIX-XX век: от икономическа дейност към културно общуване” Повече


 

 

Покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

news pokana

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР
Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Повече

Сборник „Балканите и светът: modus concurrandi”

Balkanite i svetut

Сборникът „Балканите и светът: modus concurrandi” е продукт на двегодишен изследователски проект, финансиран от БАН и осъществен под ръководството на проф. Лиляна Симеонова. Сборникът се посвещава на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика. Повече