Петя Илиева

Гл. ас. д-р Петя Илиева

Научни интереси: древна Тракия, желязна епоха, археология на Егейския басейн от Къснобронзовата до Архаичната епоха, Гръцка колонизация по Егейския бряг на Тракия, трако-елински отношения в Егейска Тракия, керамика, погребални обичаи

Юра Константинова

Yura Konstantinovaдоц. д-р Юра Константинова

Научни интереси – история на Гърция в ново време, българо-гръцки отношения ХІХ-ХХ в., социална история, елити, българската общност в Солун

Александър Костов

 IMG 35x45

 

чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Научни интереси: икономическа и социална история, история на техниката, международни отношения

 

Добриела Котова

доц. д-р Добриела Котова
Научни интереси: история на Древна Тракия и траките, джендър проблематика (пол, семейство, възраст), антична култура и религия, класически езици и литература

Ваня Лозанова-Станчева

VLozanova 2011Длъжност и степен – професор, д.изк., PhD

Име и фамилия – Ваня Лозанова-Станчева

Научни интереси –
1). История и теория на античната култура; антична култура; тракийска култура и религия; антични рецепции в средновековната култура;
2). История и теория на театърa; театър, общество, религия;
3). Културно-историческо наследство и туризъм;

Людмила Миндова

lmindova Yana Lozeva photo2доц. д-р Людмила Миндова


Научни интереси: сръбска, хърватска, словенска литература, сравнително литературознание, славистика, балканистика, културология

Анета Михайлова

Aneta Mihaylova-pictureгл. ас. д-р Анета Михайлова

Научни интереси – съвременна история на Балканите, Румъния след ВСВ, елити, културна политика, колективна памет, национална идентичност

Ивайло Начев

Ивайло НачевГлавен асистент д-р Ивайло Начев

Научни интереси: стопанска и социална история на Балканите ХІХ – ХХ век, градска история, миграционни процеси, история на науката и технологиите.

Ирина Огнянова

IrinaOgnyanovaИрина Огнянова
доц. д-р Ирина Л. Огнянова-Кривошиева

Научни интереси
съвременна история на Югоизточна Европа; национализъм и религия

Добринка Парушева

DParushevaдоц. д-р Добринка Парушева

Научни интереси 
Модерна и съвременна история на Балканите; теория и история на културата; град и всекидневие на Балканите; политически модели, политически елити, политическа култура; жени и социален пол; потребление  

Калина Пеева

гл. ас. д-р Калина Пеева
Научни интереси:
История на балканските народи, международни отношения, балканска дипломация, модерницационни процеси, социална история, история на Турция, българо-турски отношения.

Пламен Петков

Plamen PRглавен асистент д-р Пламен Петков

научни интереси:
военно-политически отношения; тракийски династични домове; Римска република; елинизъм

Бисер Петров

P1190830Доцент д-р Бисер Петров

Научни интереси: Втора световна война, окупация, съпротива, колаборационизъм, славянофилство

Румяна Прешленова

проф. д-р Румяна Илиева Прешленова
Научни интереси: Стопанство, национализми, идентичности, образование на Балканите

Зорка Първанова

Доц. д-р Зорка Първанова

Научни интереси: политическа история, идеология, национализъм, османизъм, геополитика, международни отношения