Боби Бобев

P6280006Главен асистент д-р Боби Бобев

Научни интереси: Международни отношения на Балканите ХХ-ХХI век, история на Албания и албанците, национални проблеми на Балканите, българо-албански отношения

Образование
1981 – Доктор по история, Българска Академия на науките
1973 – Магистър по история, СУ „Свети Климент Охридски”

Преподавателска дейност
1985/1987 г. Упражнения за редовни студенти в курса по история на балканските народи. СУ Св. Климент Охридски, Исторически факултет

1986/1987 г. Спецкурс „Националният въпрос на Балканите между двете световни войни”, за задочни студенти. СУ Св. Климент Охридски, Исторически факултет

2006/2010 г. Магистърски курс „Албания след Втората световна война: диктатура и преход към демокрация (1944-2005 г.). СУ Св. Кл. Охридски, Исторически факултет

2006/2008 г. Магистърски курс „Съвременна външна политика на балканските държави”. Нов български университет, Департамент по политически науки

2015/2016 г. „Албания и албанският фактор в междудържавните отношения на Балканите след Втората световна война”. СУ „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, 30 учебни часа


Участие в проекти

2008-2010 - Координатор в съвместния проект на Етнографски институт с музей при БАН и Института по балканистика при БАН „Европейски измерения на културата и историята на Балканите (обучителна програма за постдокторанти, специализанти и млади учени)”, финансиран по Оперативна програма на ЕС „Развитие на човешките ресурси”

2014-2016 – Съвместен проект на Института по балканистика с център по тракология при БАН и Масариковия институт с архив на Академия на науките на Чехската република „Между Виена и Цариград. Национализмът в Централна и Югоизточна Европа след разпадането на Хабсбургската и Османската империи”


Стипендии и специализации

1986 Albanische Institut (Munchen)

1989 Институт по славяноведения и балканистики (Москва)

1993 British Academy (London)


Публикации

Книги

Записки по история на България. София, 1992, 176 с.

Боби Бобев, Тома Кацори. Албания. София, 1997, 224 с.

Hristo Matanov, Angel Dimitrov, Bobi Bobev. Historia e Bullgarisë. Tiranë, 2006, 238 f.

Учебници и учебни помагала
Христо Матанов, Тодор Даков, Боби Бобев. Готвя се да бъда студент. История. София, 1991, 106 с.
Боби Бобев, Тодор Даков, Христо Матанов. Кратък справочник по история на България. София, 1993, 302 с.
Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Димитър Цанев, Боби Бобев, Стойчо Грънчаров. История на България за гимназиалната степен на общообразователните и професионални училища. София, 1993, 511 с.

Боби Бобев, Стойчо Грънчаров. История на България за ХІ клас на СОУ и ІІ курс на СПТУ и техникуми. София, 1995, 165 с.

Христо Матанов, Боби Бобев, Тодор Даков. Книга по история за кандидат-студенти. София, 1996, 367 с.


Документални сборници

Христо Матанов, Тодор Даков, Боби Бобев. Текстовe и документи по история на България. София, 1993, 502 с.


Студии и статии

Le conflit entre l’Albanie et a Royaume des Serbes, des Croates et des Slovenes en 1921 et la position de l’Italie. In: Etudes Balkaniques. Sofia, 1980, 1, p.p. 87-100

България и албанският въпрос в началото на ХХ век. В: Исторически преглед. София, 1982, 4, с.с. 18-37 /съавторство с Румяна Божилова/

L’Albanie a travers la presse bulgare entre les deux guerres mondiales. In: Etudes Balkaniques. Sofia, 1983, 2, p.p. 93-104

La France et les rapports albano-yougoslaves / 1919-1927/. In: Colloques’O. Paris, 1985, p.p. 101-120

По въпроса за българското национално малцинство в Албания след края на Първата световна война. Във: Векове. София, 1985, 4, с.с. 40-46

Външнополитически аспекти на събитията в Албания през 1924 г. В: Поредица Балкани № 7. София, 1989, с.с. 58-85

Албанският национален въпрос след Първата световна война. Проблемът Косово. В: Сборник Национални проблеми на Балканите: история и съвременност. София, 1992, с.с. 142-158

Проблемът с мюсюлманите във вътрешната политика на Югославия след 1918 г. В: Сборник Аспекти на етнокултурната ситуация в България и на Балканите, том І. София, 1992, с.с. 38-44

Албанското присъствие в Македония. В: Сборник Аспекти на етнокултурната ситуация в България и на Балканите, том ІІ. София, 1992, с.с. 126-134

The Dictatorship of Ahmet Zogu in Albania. In: Etudes Balkaniques. Sofia, 1993, 2, p.p. 16-33

Bulgaria and Albania between the two world wars: an overview of Bilateral Relations. In: South East European Monitor. Wien, 1995, p.p. 95-103

Албанците зад граница – бариера или мост в междудържавните отношения. В: Международни отношения. София, 1997, с.с. 23-27

Albania in the difficult years of reforms /1989-1996/. In: Albania and the Albanian identities. Sofia, 2000, p.p. 218-239.

Разпадът на Титова Югославия. В: История. София, 2007, 2-3, с.с. 95-106

Европейското бъдеще на Западните Балкани. В: История. София, 2008, 4, с.с. 23-34

Албания по пътя на европейската интеграция. В: Дипломация в Югоизточна Европа. София, 2009, с.с. 137-158

Албанският фактор на Балканите в края на ХХ и началото на ХХІ век. В: Дипломация в Югоизточна Европа. София, 2009, с.с. 159-183

Albania on the Way to European Integration. In: Diplomacy in South-Eastern Europe. Sofia, 2009, p.p. 131-153

The Albanian factor on the Balkans at the End of 20-th and the Beginning of 21-st Centuri. In: Diplomacy in South-Eastern Europe, Sofia, 2009, p.p. 153-177

Балкански измерения във външната политика на Албания в началото на прехода към демокрация. В: Дипломация. София, 2010, бр. 4, с.с. 26-33

Bulgarian-Albanian political relations in the period of Transition from Totalitarism to Democracy (1989-2005). In: Etudes Balkaniques, XLVI. Sofia, 2010, N 3, p.p. 3-30

Въпросът за границите на Албания от обявяването на независимостта до окончателното им утвърждаване /1912-1926 г./. В: Европа, народи и граници. Studia Balcanica 28. София, 2010, с. 56-77

Албания: две десетилетия по пътя на европейската интеграция. В: Европейска перспектива и регионално сътрудничество в Югоизточна Европа. София, 2011, с.с. 41-67

Религия и обществено-политически живот в Албания в миналото и съвременността. Дипломация, бр. 7, януари-юни. София, 2012, с.с. 79-95 /in English: p.p. 218-233/

Албания: контрастните десетилетия в края на ХХ-и и началото на ХХІ-и век. В: Балканите през първото десетилетие на ХХІ-и век. София, 2012, с.с. 126-154

Kolonia shqiptare ne Bullgari dhe kontributi I saj ne levizjen Kombetare. In: Roli i mergates ne shtetformim. Prishtine, 2012, p.p. 111-115

Bulgaria and Albania between the declaration of Independence and the offset of the Second World War (1912-1939). In: 100 Years of Independence. Tirana, 2014, p.p. 56-61

Албания: стари проблеми в нови измерения. В: Балканите през второто десетилетие на ХХI-и век. София, 2015, с.с. 83-106

Косово между проблемите и напредъка. В: Балканите през второто десетилетие на ХХI-и век. София, 2015, с.с. 185-221

ЕС и рисковете в Западните Балкани: случаите на Албания и Косово. В: Миграциите. Европа между историческия опит и страховете на съвременността. София, 2016, с.с. 78-98

Доброто действие: съчетаване на традиционната дипломация с форми на неформалната. В: Балкани, 2016, 5. С.с. 74-89

Serbs in Kosovo as an Argument in the Process of Euro-Integration of the Two Balkan Countries. In: Republika Serbii. Aspekty polityki wewnetrznej i miedzynarodowei (ed. Anna Jagiello-Szostak). Wroclaw, 2016, s.s. 151-161


e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Aдрес за кореспонденция: Москавска 45, 1000 София