Втора интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО

На 1 и 2 февруари 2018 г. ще се проведе втора интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО. Конференцията ще се проведе в
АМЕРИКАНСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР В СОФИЯ (ARCS). София 1510, ул. Васил Петлешков 75.

П Р О Г Р А М А 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   З А   М Е Д И И Т Е 

Plakat Mirabilia - 23.01.2018

 

XI международен конгрес по балканистика

От 31 август до 4 септември 2015 г. в столичния хотел Хилтън беше проведен XI международен конгрес по балканистика на тема: „Югоизточна Европа и европейската интеграция: политически, социално-икономически и културни аспекти". Високият научен форум беше организиран от Института за балканистика с Център по тракология при БАН и се проведе под егидата на ЮНЕСКО.

Конгресът събра световния академичен елит в областта на югоизточно-европейските изследвания. В него взеха участие над 250 участници от 26 държави – както изтъкнати специалисти от Балканите и други страни на света, така и много млади учени. Сред тях бяха и значителен брой сътрудници от ИБЦТ и други институти на БАН. Участниците изнесоха интересни доклади в 18-те секции, посветени на важни теми от историята, икономиката, езикознанието, литературата, музиката и други области, свързани с развитието на балканските страни и народи. Научната работа на Конгреса беше съпътствана от редица куртурни прояви. Между тях беше впечатляващият концерт в Големия салон на БАН, поднесен от ансамбъла „Софийски солисти" с диригент проф. Пламен Джуров, а също така и уредената във фоайето на Българската академия на науките изложба "Форми и цветове на Югоизточна Европа".

Към Конгреса беше проявено голямо внимание както от страна на българските медии и специалисти, така и от чуждестранни организации и посолства.

По време на конгреса беше проведено заседание на Международния комитет на Международната асоциация за изследване на Югоизточна Европа (Association internationale des études sud-est européennes - AIESEE). Тази организация е създадена през 1963 г. под егидата на ЮНЕСКО и в нея членуват 26 държави. На заседанието бяха включени нови членове на Международния комитет, а за председател на AIESEE беше избран проф. д. ист. н. Александър Костов – директор на ИБЦТ и председател на Организационния комитет на XI международен конгрес по балканистика. Преди него този пост е заеман от още двама български учени – акад. Владимир Георгиев (1965-1967) и акад. Николай Тодоров (1975-1979, 1989-1994).

Повече подробности за Конгреса, както и снимки от неговите заседания, може да видите на сайта му http://www.balkanstudies.bg/congress2015/bg.

Българо-румънски колоквиум „Eтничност, език, идентичност: култура и контакти в Европейския Югоизток“

На 30 ноември 2016 г. от 9. 30 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика ще се проведе Българо-румънски колоквиум по темата на двустранния проект за научно сътрудничество „Eтничност, език, идентичност: култура и контакти в Европейския Югоизток“.
Колоквиумът представлява заключителния етап на едноименен българо-румънски проект за научно сътрудничество, сключен между ИБЦТ и Института за югоизточноевропейски проучвания при Румънската академия. Ще бъдат разгледани въпроси, свързани с контактите на книжовници от Балканите през Средновековието и Новото време, апекти на имагологията, езикови контакти и влияния, културната интерференция, както и редица проблеми от балканското езикознание.
Официални езици: английски, френски. Вж. ПРОГРАМА / PROGRAMME COLLOQUE ROUMAIN-BULGARE

Пета национална среща по балканистика Миграциите и Балканите от древността до наши дни

Migratiite Pokana

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО БАЛКАНИСТИКА

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА & ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ ПРИ БАН


Пета национална среща по балканистика

Миграциите и Балканите
от древността до наши дни
17.-19.11.2016 г.

Свидетели сме на безпрецедентен тест за границите на човешката мобилност в глобален мащаб. Homo migrans съществуват толкова отдавна, колкото и Homo sapiens, защото движението от място към място винаги е било и остава условие за човешкото съществуване. Миграциите като социален процес са рефлексия на определени икономически, екологически, социални и културни условия за развитие и обмен на материални и духовни ценности. Затова и миграциите трябва да бъдат изследвани и анализирани в контекста на глобалните исторически процеси, в които могат да се провидят и някои ефективни механизми за решаване на породените от движението на хората конфликтни ситуации. 

На този широк кръг от актуални проблеми и въпроси е посветена Петата национална среща по балканистика на тема „Миграциите и Балканите от древността до наши дни“, която ще се проведе от 17 до 19 ноември 2016 г., инициирана и организирана от Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Над 40 утвърдени и млади учени от институтите на БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, УниБИТ, МВнР в продължение на три дни ще представят изследванията си по тези и свързани с тях проблеми, ще дебатират и дирят отговор на все по-актуалните въпроси, породени от сложните миграционни процеси на Балканите и в Европа. 

Научният форум ще бъде открит на 17.11.  от 10 ч. в Големия салон на БАН, а работните заседания ще се провеждат паралелно в Института за балканистика и в Центъра по тракология.
Заседанията са организирани в пет панела в тематично-хронологичен ред (вж. приложената програма). Обменът на идеи и факти на такъв максимално широк национален форум има за цел да предостави на българската общественост на всички нива своите експертни наблюдения и заключения с цел да бъдат потърсени ефективни методи и средства за разрешаване на напрежението между уседналите общности и мигриращите групи от хора, в които винаги, през всички епохи е съзирана военна, политическа, идеологическа и икономическа заплаха. Ще бъде потърсено задълбочено и многостранно отражение на бежанската криза на Балканите в началото на ХХІ век на един ретроспективен фон и в един глобален исторически контекст.

Балканистични четения. Балканите през смях и сълзи

На 13-14 октомври 2016 г. в сградата на ИБЦТ (ул. „Московска“ 45) ще се проведат поредните Балканистични четения на тема Балканите през смях и сълзи. Целта на научния форум е да постави в центъра на вниманието проблема за специфичността на Балканите по отношение на смешното и трагичното, да изясни, на какво се смее и за какво плаче балканецът? Едновременно с това ще се анализира и външният поглед на европееца към балканските реалности, предизвикващи смях, ирония, отхвърляне, осмиване или съпричастие към екзистенциалното балканско чувство за трагичност. Отговорите на тези въпроси ще се търсят не само в литературата, но и в интердисциплинарен и сравнителен план, в народната мъдрост, езиковите пластове, карикатурата, хумористичния и сатиричен печат, киното, или на пресечните точки между тях. В интердисциплинарната конференция ще участват учени от различни институти като ИИИ, Институт за изследване на обществата и знанието, СУ „Кл. Охридски“, ШУ „К. Преславски“.

П Р О Г Р А М А 

А Ф И Ш 

Древна Тракия през I хилядолетие пр. Хр.

На 26 и 27 ноември 2014 г., в сградата на Института по балканистика с Център по тракология "Проф. Ал. Фол" на ул. "Московска" 45, София,се проведе конференция на тема: "Древна Тракия през I хилядолетие пр. Хр.: икономика, политика, общество, култура"

Програма на конференцията

ДЕСЕТА БЪЛГАРО-ГРЪЦКА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 19-20 юни 2014 г. се проведе Десетата българо-гръцка конференция с тема България, Гърция и европейските предизвикателства на Балканите. Целта на организаторите е тази юбилейна среща да обобщи постигнатото до сега в областта на българо-гръцките политически, икономически, научни и културни отношения.
Повече

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТ НА ПАПИТЕ БЪЛГАРОФИЛИ ЙОАН ХХІІІ И ЙОАН ПАВЕЛ ІІ

На 28 април в Големия салон на БАН се проведе тържествена научна конференция в чест на папите българофили Йоан ХХІІІ и Йоан Павел ІІ под наслов „България и Ватикана. Срещи на кръстопътя на народите и времето ХІХ- ХХІ век“. Конференцията бе организирана от Института за балканистика с Център по тракология при БАН под патронажа на вицепрезидента на Република България госпожа Маргарита Попова и с участието на Атлантическия клуб, Централния държавен архив, Дипломатическия архив на Министерството на външните работи и Фондация „Комунитас“. В 13.00 часа във фоайето на БАН беше открита изложба на същата тема.

Повече