Пета национална среща по балканистика Миграциите и Балканите от древността до наши дни

Migratiite Pokana

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО БАЛКАНИСТИКА

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА & ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ ПРИ БАН


Пета национална среща по балканистика

Миграциите и Балканите
от древността до наши дни
17.-19.11.2016 г.

Свидетели сме на безпрецедентен тест за границите на човешката мобилност в глобален мащаб. Homo migrans съществуват толкова отдавна, колкото и Homo sapiens, защото движението от място към място винаги е било и остава условие за човешкото съществуване. Миграциите като социален процес са рефлексия на определени икономически, екологически, социални и културни условия за развитие и обмен на материални и духовни ценности. Затова и миграциите трябва да бъдат изследвани и анализирани в контекста на глобалните исторически процеси, в които могат да се провидят и някои ефективни механизми за решаване на породените от движението на хората конфликтни ситуации. 

На този широк кръг от актуални проблеми и въпроси е посветена Петата национална среща по балканистика на тема „Миграциите и Балканите от древността до наши дни“, която ще се проведе от 17 до 19 ноември 2016 г., инициирана и организирана от Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Над 40 утвърдени и млади учени от институтите на БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, УниБИТ, МВнР в продължение на три дни ще представят изследванията си по тези и свързани с тях проблеми, ще дебатират и дирят отговор на все по-актуалните въпроси, породени от сложните миграционни процеси на Балканите и в Европа. 

Научният форум ще бъде открит на 17.11.  от 10 ч. в Големия салон на БАН, а работните заседания ще се провеждат паралелно в Института за балканистика и в Центъра по тракология.
Заседанията са организирани в пет панела в тематично-хронологичен ред (вж. приложената програма). Обменът на идеи и факти на такъв максимално широк национален форум има за цел да предостави на българската общественост на всички нива своите експертни наблюдения и заключения с цел да бъдат потърсени ефективни методи и средства за разрешаване на напрежението между уседналите общности и мигриращите групи от хора, в които винаги, през всички епохи е съзирана военна, политическа, идеологическа и икономическа заплаха. Ще бъде потърсено задълбочено и многостранно отражение на бежанската криза на Балканите в началото на ХХІ век на един ретроспективен фон и в един глобален исторически контекст.