Българо-румънски колоквиум „Eтничност, език, идентичност: култура и контакти в Европейския Югоизток“

На 30 ноември 2016 г. от 9. 30 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика ще се проведе Българо-румънски колоквиум по темата на двустранния проект за научно сътрудничество „Eтничност, език, идентичност: култура и контакти в Европейския Югоизток“.
Колоквиумът представлява заключителния етап на едноименен българо-румънски проект за научно сътрудничество, сключен между ИБЦТ и Института за югоизточноевропейски проучвания при Румънската академия. Ще бъдат разгледани въпроси, свързани с контактите на книжовници от Балканите през Средновековието и Новото време, апекти на имагологията, езикови контакти и влияния, културната интерференция, както и редица проблеми от балканското езикознание.
Официални езици: английски, френски. Вж. ПРОГРАМА / PROGRAMME COLLOQUE ROUMAIN-BULGARE