Конференция „Балканите в Европейската интеграция – минало, настояще, бъдеще“

beui cover

През периода 16–17 май 2018 г. в Софийския университет се проведе международната конференция „Балканите в Европейската интеграция – минало, настояще, бъдеще“, на която Институтът за балканистика с Център по тракология е съорганизатор. Главен научен ръководител на конференцията бе чл.кор. Иван Илчев.

Събитието беше открито с кратки приветствия към участниците, отправени от ректора на Софийския университет – проф. Анастас Герджиков, деканът на Историческия факултет – доц. Тодор Попнеделев, директорът на ИБЦТ – БАН – проф. Александър Костов и от почетните гости – г-жа Мария Габриел, европейски комисар за Цифровата икономика и общество, г-н Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в България,

г-н Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България, зам.-министърът на културата на Република България Румен Димитров, г-жа Моника Панайотова, заместник министър за българското председателство на Съвета на ЕС 2018. 


В конференцията участваха представители от единадесет държави: Албания, България, Германия, Гърция, Косово, Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Турция, Черна Гора. От Института по балканистика изнесоха доклади и участваха като модератори – проф. Александър Костов, проф. Румяна Прешленова, доц. Ирина Огнянова, доц. Добринка Парушева, гл. ас. Анета Михайлова, и гл. ас. Ивайло Начев.

П Р О Г Р А М А