ИБЦТ – организатор на научна конференция в Монтана. 25 МАЙ 2018 ГОДИНА - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА В МОНТАНА

На 25 май 2018 г. Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“ (ИБЦТ) се включи в Деня на българската наука в Монтана. Събитието бе организирано от община Монтана, Българската академия на науките, Регионалния академичен център – Монтана, Държавния архив – Монтана и Регионалния исторически музей – Монтана. Програмата включваше подписване на Меморандум за сътрудничество между Общината и БАН, откриване на изложба „Българският принос към културно-историческото многообразие на обединена Европа“, научна конференция „Българският Северозапад в културно-историческото многообразие на обединена Европа“.
Конференцията под научното ръководство на проф. дин Александър Костов, директор на ИБЦТ, за трети път събра учени от Института и изследователи

от региона. Бяха представени Якимовското съкровище, Долнодунавските крепости, Чипровският килим, духовата музика, които не само трайно вписват българския Северозапад в културно-историческата карта на обединена Европа, но предизвикват нестихващ интерес у широката публика.
Докладчици в конференцията бяха проф. дин Александър Костов, доц. д-р Камен Димитров, гл. ас. д-р Ивайло Начев, гл. ас. д-р Маргарита Добрева, всички те от ИБЦТ, както и д-р Ваня Иванова, директор на Регионалния исторически музей – Монтана, Мирослав Марков, сътрудник на Регионалния исторически музей – Монтана, Валери Стоичков, сътрудник на Историческия музей – Лом, Мариан Замфиров и Ангелина Емилова от Държавния архив – Монтана.