Лекция на доц. д-р Росица Градева „Разходка из останките на османска София“

Плакат Росица Градева 1Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на доц. д-р Росица Градева

„Разходка из останките на османска София“.

Лекцията е част от  от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 13 ноември 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

Лекция на д-р Иван Вълчев "Краят на езическата религия в Тракия"'

плакат Вълчев 2 извадкаИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Иван Вълчев "Краят на езическата религия в Тракия", която ще се проведе на 10 октомври 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.
Проследяването на процесите на отмиране на езичеството и налагането на християнството въз основа на археологически извори показва липсата на единни за Тракия тенденции. В разрушаването на езическите храмове и светилища и изоставянето на важни елементи на традиционните погребални обреди се различават както регионални особености, така и явления, вписващи се в общоимперския контекст. Крайният резултат на християнизацията, видим в археологическия запис, е постепенното отмиране на езическите култови и погребални практики в продължение на около век и половина, започвайки от началото на IV в. насетне.

Лекция Юра Константинова „Българското образование в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ век“

Плакат Юра Константинова есен 2018Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на доц. д-р Юра Константинова „Българското образование в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ век“. Лекцията е част от от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 9 откомври 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

В лекцията ще бъдат представени българските образователни институции (гимназии и начални училища), учебната програма, дисциплините, по които обучават, успеха на учениците. Ще разкажем за трудностите, с които са се сблъсквали и решенията, които са намирали. Специално внимание ще бъде обърнато на българското образование в османския Солун и как то е повлияно от местни и чужди фактори.

Лекция на доц. Иво Топалилов „Феноменът „Златната порта“ в Константинопол и неговото разпространение в Тракия“

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да ви поканя на лекцията на доц. д-р Иво Топалилов „Феноменът „Златната порта“ в Константинопол и неговото разпространение в Тракия“, която ще се проведе на 18 септември 2018 г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика, на ул. Московска 45.

Ще се радвамe да се видим!

П Л А К А Т   Н А   С Ъ Б И Т И Е Т О 

Лекция "Международният кинофестивал в Солун: история и политика. Българското участие (1963–2017)“

Плакат Гергана Дончева

 Имаме удоволствието на 11 септември 2018 г. от 16.00 ч. да Ви поканим на първата за тази есен лекция от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК „Международният кинофестивал в Солун: история и политика. Българското участие (1963–2017)“. Лекцията ще бъде изнесена от гл. ас. д-р Гергана Дончева. Събитието ще се проведе в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

 

 П Л А К А Т   Н А   Л Е К Ц И Я Т А