Публична лекция с изложба „Изида и Сарапис в Сердика“

Pokana Egypt  May 2018На 30 май от 17 ч. в Регионален исторически музей – София, пл. Бански 1, ще се проведе публична лекция с изложба на тема „Изида и Сарапис в Сердика“. Събитието е част от интердисциплинарния проект „Тракия и Египет през гръко-римския период“ на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН и се осъществява с партньорството на Нов български университет.

През епохата на Елинизма, след завладяването на Египет от Александър Велики, при наследниците му от династията на Птолемеите, култът към египетските божества Изида и Сарапис се разпространява из целия Средиземноморски свят. Сложен и продължителен процес, той води до трайни последици за културно-религиозния пейзаж както на гръко-римското общество, така и в Древна Тракия през елинистическата епоха.

Лекция от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК "Константинийе, "Прокълнатия град" на Завоевателя Мехмед“.

Плакат Симеонова Vseki vtori vtornik 2018Имаме удоволствието на 8 май 2018 г. от 16.30 ч. да Ви поканим на третата лекция от цикъл ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК "Константинийе, "Прокълнатия град" на Завоевателя Мехмед“. Лекцията ще бъде изнесена от проф. Лиляна Симеонова.
През май 2016 г., по случай 563-та годишнина от османското превземане на Константинопол (1453 г.) в Истанбул беше организирана историческа въстановка на събитията: тя беше подготвена от 520 консултанти, в нея участваха над 1200 човека. Малко по-рано, през есента на 2013 г. една турска ТВ започна да излъчва историческия сериал Fatih (Завоевател), посветен на султан Мехмед II; още след петия епизод обаче филмът беше спрян. За разлика от днешната героизация на Мехмед II, в османската историография от XV-XVI в. преобладават силно негативните оценки за него, а новата му столица Константинопол е смятана за прокълнато място. Откъде идват тези разминавания в оценките за Мехмед Завоевателя тогава и сега?

Събитието ще се проведе в сградата на Института за балканистика, ул. Московска № 45.

Проф. дин Александър Костов изнесе лекция в Харвардския университет на тема: „Китай, Съветският съюз и Балканите през периода на Студената война“

Davis Center Harvard University
На 3-ти април 2018 г. проф. дин Александър Костов изнесе лекция в Харвардския университет на тема:

„Китай, Съветският съюз и Балканите през периода на Студената война“ в рамките на семинара, ръководен от проф. Марк Креймър.

Проф. Костов проведе и работни срещи в рамките на двустранния проект между ИБЦТ и Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет.

Лекция на проф. д-р Румяна Прешленова

На 13 февруари 2018 г. (вторник) от 16.00 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 проф. д-р Румяна Прешленова ще изнесе публична лекция на тема „Между Австро-Унгария и Балканите. Социално-историческа перспектива“. Лекцията е заключителен етап от процедурата за заемане на академичната длъжност „професор“ по ЗРАСРБ и в изпълнение на чл. 12, ал. 15 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и чл. 33, ал 22 от Приложението към Правилника на Научния съвет на ИБЦТ относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.