Лекция Юра Константинова „Българското образование в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ век“

Плакат Юра Константинова есен 2018Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на доц. д-р Юра Константинова „Българското образование в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ век“. Лекцията е част от от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 9 откомври 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

В лекцията ще бъдат представени българските образователни институции (гимназии и начални училища), учебната програма, дисциплините, по които обучават, успеха на учениците. Ще разкажем за трудностите, с които са се сблъсквали и решенията, които са намирали. Специално внимание ще бъде обърнато на българското образование в османския Солун и как то е повлияно от местни и чужди фактори.

Лекция на доц. Иво Топалилов „Феноменът „Златната порта“ в Константинопол и неговото разпространение в Тракия“

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да ви поканя на лекцията на доц. д-р Иво Топалилов „Феноменът „Златната порта“ в Константинопол и неговото разпространение в Тракия“, която ще се проведе на 18 септември 2018 г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика, на ул. Московска 45.

Ще се радвамe да се видим!

П Л А К А Т   Н А   С Ъ Б И Т И Е Т О 

Лекция "Международният кинофестивал в Солун: история и политика. Българското участие (1963–2017)“

Плакат Гергана Дончева

 Имаме удоволствието на 11 септември 2018 г. от 16.00 ч. да Ви поканим на първата за тази есен лекция от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК „Международният кинофестивал в Солун: история и политика. Българското участие (1963–2017)“. Лекцията ще бъде изнесена от гл. ас. д-р Гергана Дончева. Събитието ще се проведе в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

 

 П Л А К А Т   Н А   Л Е К Ц И Я Т А 

Лекция на д-р Светослав Риболов

плакат Риболов 19 юни 4На 19 юни 2018 г. /вторник/, от 11.00 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология, на ул. „Московска“45 доц. д-р Светослав Риболов ще изнесе лекция на тема: „Произход и идейни основи на арианството“.

Лекцията се провежда в рамките на проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“, съвместна инициатива на Института за балканистика с Център по тракология и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Лекция на проф. Параскевас Конортас от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК

Конортас юни 2018 илюстрация към лекциятаИмаме удоволствието на 12 юни 2018 г. от 16.30 ч. да Ви поканим на четвъртата лекция от цикъл ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК “Political convergence between the Orthodox Patriarchate of Constantinople and the Ottoman administration (mid 15th century- early 17th century)”. Лекцията ще бъде изнесена от проф. Параскевас Конортас.

След превземането на Константинопол от османците Вселенската патриаршия няма международна подкрепа нито от страна на Папството, нито от Венеция, нито от Русия. Тъкмо напротив, тя се поддържа политически от османската администрация, която я възстановява през 1454 г. Отношението на патриарси и султани към противопоставянето на римокатолическата Западна Европа съвпада. Благодарение на османската закрила, Патриаршията може да се укрепи и от средата на ХVΙ в. успява да стане значим фактор на европейската политика. От своя страна, Вселенската патриаршия поддържа османските монарси по въпросите на вътрешната и външната политика.
Събитието ще се проведе в сградата на Института за балканистика, ул. Московска № 45.

П Л А К А Т 

СНИМКИ ОТ ЛЕКЦИЯТА