Лекция на доц. Иво Топалилов „Феноменът „Златната порта“ в Константинопол и неговото разпространение в Тракия“

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да ви поканя на лекцията на доц. д-р Иво Топалилов „Феноменът „Златната порта“ в Константинопол и неговото разпространение в Тракия“, която ще се проведе на 18 септември 2018 г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика, на ул. Московска 45.

Ще се радвамe да се видим!

П Л А К А Т   Н А   С Ъ Б И Т И Е Т О