Лекция Юра Константинова „Българското образование в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ век“

Плакат Юра Константинова есен 2018Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на доц. д-р Юра Константинова „Българското образование в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ век“. Лекцията е част от от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 9 откомври 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

В лекцията ще бъдат представени българските образователни институции (гимназии и начални училища), учебната програма, дисциплините, по които обучават, успеха на учениците. Ще разкажем за трудностите, с които са се сблъсквали и решенията, които са намирали. Специално внимание ще бъде обърнато на българското образование в османския Солун и как то е повлияно от местни и чужди фактори.