Публична лекция проф. дин Орлин Събев на тема "Хора, сгради и книги: читатели и библиотеки в османското общество (XVII-XIX в.)"

Качена от Ивайло Начев.

На 16 януари 2018 г. (вторник) от 16.00 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 проф. дин Орлин Събев ще изнесе публична лекция на тема "Хора, сгради и книги: читатели и библиотеки в османското общество (XVII-XIX в.)". Лекцията е заключителен етап от процедурата за заемане на академичната длъжност „професор“ по ЗРАСРБ и в изпълнение на чл. 12, ал. 15 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и чл. 33, ал 22 от Приложението към Правилника на Научния съвет на ИБЦТ относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.

Втора интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО

Качена от Ивайло Начев.

На 1 и 2 февруари 2018 г. ще се проведе втора интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО. Конференцията ще се проведе в
АМЕРИКАНСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР В СОФИЯ (ARCS). София 1510, ул. Васил Петлешков 75.

П Р О Г Р А М А 

1. Titul Facebook3 1

ИБЦТ В ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКАТА ХУМАНИТАРИСТИКА!

Качена от Ивайло Начев.

С доклад от 4 ноември 2017 г. постоянно действащата към Министерството на образованието и културата (МОН) Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 г., класира дейността на учените от Института за балканистика с Център по тракология при БАН в елитната първа група на хуманитарните и социалните науки.
В този доклад научните организации са разпределени в следните пет групи според постигнатите резултати:

Група 1 – елит;
Група 2 – ефективни организации;
Група 3 – задоволително ефективно осъществяващи научната си дейност организации;
Група 4 – организации с незадоволителна ефективност;
Група 5 – организации със слаба ефективност, имащи нужда от методична помощ за повишаване на ефективността.

Експертната комисия предлага също така институтите от БАН, Селскостопанска академия и университетите, включени в група 1 (елит) в десетте научни области и „осъществяващи високо ефективно научна дейност“, да получат „допълнително материално стимулиране“.

Докладът на Експертната комисия на БАН може да прочетете тук


6Books Balk

07Periodic Balk

Проф. Франческо Гуида беше удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза на БАН“ за принос в балканистичните изследвания

Качена от Ивайло Начев.

Българската академия на науките присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на нашия партньор и приятел проф. Франческо Гуида за неговия принос в балканистичните изследвания. Неговото удостояване беше по иницатива на ИБЦТ.
На тържествената церемония, която се проведе на 28 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи дипломата на проф. Франческо Гуида, който безспорно е най-видният представител на италианската балканистика и един от най-авторитетните изследователи на Запад в областта на историческата балканистика и българистика през XIX и ХХ век. От 2011 г. ръководеният от проф. Гуида Департамент по политически науки към „Рома тре“ поддържа тесни научни контакти с Института за балканистика с Център по тракология на БАН. В

Работна среща с афганистански дипломати

Качена от Ивайло Начев.

В рамките на сътрудничеството между ИБЦТ и Дипломатическия институт при министъра на външните работи на Република България на 15 ноември 2017 г. гости на института бяха десет служители на Министерството на външните работи на Ислямска република Афганистан. На проведената работна среща 

Нов брой на сп. Балкани

Качена от Ивайло Начев.

Balkani 6 Pokana 1Новото издание на БАЛКАНИ ще поднесе изненада на редовните си читатели – то е в две книжки с впечатляващ обем. Темата на броя МИГРАЦИИТЕ И БАЛКАНИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ следва тази на проведената от 17 до 19 ноември 2016 г. Пета национална среща по балканистика.   Рубриката ДИСКУРСИ включва Осмата дискусия от цикъла дебати „България и нейните съседи“, организирана от Института по балканистика с Център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения, проведена на 6 февруари 2017 г. в тематичната рамка България на Балканите: дневен ред 2017 с особен акцент върху релацията: глобални тенденции, Европейски съюз, Балканите, България. Деветата поредна дискусия от цикъла дебати „България и нейните съседи“ насочва вниманието върху актуалната проблематика за Сърбия: между стремежа към евроинтеграция и пост-югославската носталгия. Мобилността на хората никога не е прекъсвала, въпреки опитите да бъде ограничавана с различни мерки. Авторите на статиите и участниците в конференцията се надяват, че с работата си ще успеят да коригират някои усилия за фалшиво представяне на отделните аспекти от причините и механизмите на придвижване на хора в съвременния глобализиращ се свят, които подвеждат обществото и създават напрежение. Съвременното общество трябва да търси експертната оценка и мнение на учените, които са достоверен източник на информация и прогнози, с които е възможно преодоляването на кризисни ситуации и значими проблеми.

Балкани 6.1 Съдържание 

Балкани 6.2 Съдържание 

 

Шеста национална среща по балканистика

Качена от Ивайло Начев.

На 17 и 18 ноември 2017 г. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” 45 ще се проведе Шестата поред национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”, организирана от Българския национален комитет по балканистика и Института за балканистика с Център по тракология (БАН). В нея ще вземат участие над двадесет колеги от Института за балканистика с Център по тракология (БАН), Института за исторически изследвания (БАН), Института за литература (БАН), Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Нов български университет и Българското геополитическо дружество.

П Р О Г Р А М А 

Споразумение за сътрудничество между ИБЦТ и Историческия институт на Черногорския Университет

Качена от Ивайло Начев.

На 12 октомври 2017 г. в Подгорица беше сключено споразумение за сътрудничество между Института за Балканистика с Център по тракология и Историческия институт на Университета в Подгорица.

Работна среща в ИБЦТ по международен проект „Балканите по време на Студената война”

Качена от Ивайло Начев.

На 29 септември 2017 г. в Института за Балканистика с Център по тракология бе проведена работна среща заедно с учени от Харвардския университет, САЩ, Института „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните, Австрия и секцията „Балканите след Втората световна война“ на ИБЦТ. На нея бяха представени и обсъдени доклади по темата на изследователски проект, посветен на изучаването на Балканите по време на Студената война.
Проектът е съвместна инициатива на Центърът за изследване на Студената война в Харвардския университет и ИБЦТ. Участниците в работната среща представиха резултатите от своите проучвания досега по темите, които разработват по проекта. Крайният резултат от съвместната работа се предвижда да бъде публикуването на сборник от статии в книжната поредица за изследване на Студената война на Харвардския университет, както и на сборник, съдържащ разсекретени архивни документи. Всички балкански държави (България, Турция, Гърция, Албания, Югославия и Румъния) ще бъдат предмет на изследване в този проект, който също така ще акцентира и върху ролята на външните сили (САЩ, СССР, Китай и европейските държави).

Споразумение за сътрудничество с Института „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните (Австрия)

Качена от Ивайло Начев.

На 29 септември 2017 г. беше сключено споразумение за сътрудничество сътрудничество между Института за Балканистика с Център по тракология и австрийския Института „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните.

Представяне на монография на австрийския учен доц. д-р Петер Ругенталер

Качена от Ивайло Начев.

На 28 септември 2017 г. от 17.00 часа в сградата на Института за Балканистика с Център по тракология „Проф. Ал.Фол“ на ул.“Московска“ №45, се състоя представяне на монографичното изследване със заглавие: „Концепцията за неутралитета във външната политика на Сталин, 1945-1953“, 2015 (The Concept of Neutrality in Stalin's Foreign Policy, 1945-1953, The Harvard Cold War Studies Book Series, Lexington Books, 2017, 442 pages), с автор доц. д-р Петер Ругенталер, Грац, Австрия. Академичната проява с международно участие бе организирана по инициатива на учени от Секция „Балканите след Втората световна война“ на ИБЦТ и се проведе на английски език.

Събитието бе проведено под ръководството на Директора на Института за Балканистика с Център по тракология „Проф. Ал.Фол“ проф. дин Александър Костов. Книгата е публикувана от престижната специализирана поредица на

Представяне на книгите „Концепцията за неутралитета във външната политика на Сталин 1945-1953 г.“ от доц. Петер Ругенталер и „Международни отношения" от проф. Надя Бояджиева

Качена от Ивайло Начев.

Уважаеми колеги и приятели,
Имаме удоволствието да Ви поканим на академична проява на 28 септември /четвъртък/ 2017 г., от 17.00 ч., организирана от Института за Балканистика, БАН и Центърът за изследване на Студената война, Харвардски университет. Ще бъдат представени книгата „Концепцията за неутралитета във външната политика на Сталин 1945-1953 г.“ на доц. д-р Петер Ругенталер, Институт за изследване на последиците от войните, Грац, Австрия и книгата на проф. д.ю.н. Надя Бояджиева „Международни отношения“, Институт за Балканистика, БАН.
Събитието ще започне от 17.00 в сградата на ул.“Московска“№45, София.
Работните езици ще бъдат английски и български.
След представянето на двете книги е предвиден коктейл за всички гости (спонсориран от Център за Студената война, Харвардски университет). Заповядайте!

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО И КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗДАНИЯТА 

Още статии ...