Излезе от печат новото изследване на Орлин Събев Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България)

Написана от Ивайло Начев.

cover kniga Orlin Sabev - Copy 1Излезе от печат новото изследване на Орлин Събев -- Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България). Монографията разглежда историческия развой на османското библитечно дело в българските земи в периода XV–XIX в. Въз основа на богат и неизползван досега архивен материал са разгледани както частни колекции от книги, така и обществени (вакъфски) библиотеки. Изследването предлага количествен и съдържателен анализ на книжните фондове, техният начин на съхранение и по-късната тенденция на сливането им, което води до еволюция на османските обществени библиотеки от училищни и джамийски в общоградски. Монографията представя в хронологичен и аналитичен аспект историята на османските библиотеки в българските земи, голяма част от чийто книжен фонд се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София като част от националното културно-историческо наследство.

Орлин Събев, Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България), София, изд. „Авангард Прима“, 2017, 430 стр.

конференция "Търговци и предприемачи на Балканите през XIX-XX век: от икономическа дейност към културно общуване”

Написана от Ивайло Начев.

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви поканим на конференция, организирана от ГРЪЦКИЯ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ (HBCB) и ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ "АРИСТОТЕЛ", на тема: "Търговци и предприемачи на Балканите през XIX-XX век: от икономическа дейност към културно общуване”. Изтъкнати гръцки и български учени ще представят кратки доклади по основната тема, създавайки предпоставки за размисли и диалог. Събитието ще се проведе събота 01 април 2017 г., от 10:00 ч. в зала „СТЕФАН ГЕЧЕВ” на посолството на Гърция, бул. „Евлоги Георгиев” № 103.

ПОКАНА 

ПРОГРАМА

Представяне на книгата: Across the Danube: Southeastern Europeans and Their Travelling Identities (17th-19th c.)

Написана от Ивайло Начев.

Accross the Danube

Институтът за балканистика с Център по тракология Ви кани на представянето на книгата: Across the Danube: Southeastern Europeans and Their Travelling Identities (17th-19th c.), издадена през 2017 от издателство Brill.


Книгата ще бъде представена от един от съставителите й Олга Кациарди – Херинг, професор по нова гръцка история в Атинския университет „Й. Каподистриас” и от Росица Градева, доцент в Института за балканистика с Център по тракология.Представянето ще се състои на 28 март (вторник) от 16 ч. в сградата на ИБЦТ на ул. Московска 45.

Лекция на проф. Марк Креймър:"Войната между НАТО и Сърбия в Косово през 1999 г. и отражението й за регионалната и глобалната сигурност"

Написана от Ивайло Начев.

Уважаеми колеги, дами и господа,
Институтът за балканистика с център по тракология има удоволствието да Ви покани
на академична лекция на проф. д-р Марк Креймър, директор на „Центъра за Студената война“ в Харвардския университет (САЩ) на тема:
Войната между НАТО и Сърбия в Косово през 1999 г. и отражението й за регионалната и глобалната сигурност

Лекцията ще бъде на английски език и ще се състои на 21 март /вторник/ от 16.00 ч. в сградата на ИБЦТ, ул. „Московска“№45, гр.София.

Публична лекция на Мариян Карагьозов: "Различните лица на съвременния ислям в Босна и Херцеговина"

Написана от Ивайло Начев.

Институтът за балканистика с Център по тракология - БАН има удоволствието да Ви покани на публична лекция на Мариян Карагьозов на тема: "Различните лица на съвременния ислям в Босна и Херцеговина".Събитието ще се състои на 14.03.2017 г. от 16 часа в сградата на Института, ул. "Московска" 45. Лекцията е в изпълнение на проект по програмата на БАН за подпомагане на млади учени.

Украинската криза и Балканите

Написана от Златомира Герджикова.

БАЛКАНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО УКРАИНСКАТА КРИЗА

face 04 Cover UkrainaПредставянето на сборника "Украинската криза и Балканите " ще бъде на 9 март (четвъртък ) от 10:30 часа в Дома на Европа на ул. „Г.С.Раковски” 124.(За допълнителна информация: тел.+359 2 980 62 97).

 Настоящият сборник е първи опит в съвременната българска историография за сравнителен историко-политологически анализ на специфичните особености в позициите на балканските държави към най-сериозната засега европейска военнополитическа криза през XXI век. Специфичните особености на отделните балкански страни определят различни акценти във всяка от статиите: отражението на Косовския прецедент като аргумент за анексията на Крим върху Сърбия, Косово и Македония;  новата роля на Румъния за сигурността в Черноморския регион; влиянието на Русия върху политическия живот в България; вътрешното разделение в Босна и Херцеговина; ефектът на руските контрасанкции върху икономиките на Албания, Гърция, Хърватия и Черна гора; загрижеността на Турция за съдбата на кримските татари; участието на сръбски доброволци в боевете в Източна Украйна.  Анализирана е и информационната война между Русия и Украйна на терена на балканските държави, както и ролята на Брюксел като фактор, който поставя в определени рамки външнополитическото поведение на балканските членки на ЕС.

Публикациите, написани с професионална научна добросъвестност и на достъпен език, представляват интерес за широк кръг читатели.

Съдържание

Проект Човек-природа-култура: Древна Тракия и Средновековна България, 60-годишнина от членството на България в ЮНЕСКО

Написана от Ивайло Начев.

Job 0138 prv

 Във връзка с отбелязването на 60-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО Институтът за балканистика с Център по тракология Проф. Александър Фол към Българската академия на науките изработи двуезичен интерактивен мултимедиен продукт на тема Човек-природа-култура: Древна Тракия и Средновековна България/ Man-Nature-Culture: Ancient Thrace and Medieval Bulgaria. В представянето са включени и 4 от паметниците на територията на Република България от листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО – Казанлъшка и Свещарски гробници, Мадарски конник, Ивановски скални манастири. 

Темата се вписва изцяло в приоритетните области на ЮНЕСКО, тъй като проектът е насочен към широката публика, основно към подрастващите и обучаващите се, и е обвързан с разпространяването на ценностите на световната организация.Цел на проекта е да запознае аудиторията с връзката на античния и средновековния човек с природата, нейната трансформация в култура на битието, връзката природа-култура, видима в съхранените до наши дни недвижими и движимикултурни ценности. Чрез визуалния и текстови разказ се потърси осмислянето на отношението човек – природа – култура, с цел доближаване до хората от античността и средновековието, извън техните клиширани от учебниците, достъпната литература и медийно представяне на широката аудитория образи, през историческия факт и през метафоричния образен текст.

Човек-природа-култура може да бъде свален от ТАЗИ ВРЪЗКА и след разархивиране да бъде ползван на личния ви компютър.