лекция на гл. ас. д-р Ивайло Начев „София в началото на ХХ век. Разходка из модернизиращата се столица“

 плакат Начев 2019

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Ивайло Начев: 

„София в началото на ХХ век. Разходка из модернизиращата се столица“.

Лекцията е част от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 12 март 2019 г. от 16.15 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

НАДЯ ДАНОВА - 50-годишна активна академична дейност

 Надя Данова 2019

На 5 март 2019 г. ИБЦТ тържествено отбеляза 50-годишната активна академична дейност на изтъкнатата балканистка проф. дин д.х.к. на Атинския университет НАДЯ ДАНОВА. Сред множеството гости на празненството бяха председателят на „Гръцко-българско сдружение АРИСТОТЕЛ – културен мост“ Янис Лиолиос и учени от различни институции. Тържеството беше открито със слово на директора на ИБЦТ проф. Румяна Прешленова, която представи разностранната дейност, множеството научни приноси и ролята на проф. Данова за положителната колегиална атмосфера в института. За работата си с проф. Данова разказа доц. Юра Константинова, която е нейна успешно

Проф. Румяна Прешленова изнесе лекция на тема "Виена като образователен център за българите"

лекция су 26.2.2019 2

Roumiana lecture FEB 2019 3На 26 февруари 2019 г. проф. Румяна Прешленова изнесе лекция на тема: 

"Виена като образователен център за българите"

Лекцията е част от изпълнението на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката. С нея беше открит Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи на ИФ на СУ "Св. Климент Охридски".

Плакат от събитието 

 

ИБЦТ организира Балкански панаир на книгата 2019

BALKAN BOOK FAIR-POSTER-2 1

На 14 февруари 2019 г. ИБЦТ организира първия Балкански панаир на книгата, на който подарявахме наши стари публикации и предлагахме нови на символична цена. Събитието беше посрещнато с голям интерес и пожелания за скорошно ново издание.

панаир 14.2.2019 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция "Административна организация на балканските провинции, I-III век"

Славчо Киров plakat 2019

 

Уважаеми колеги и приятели, 

Имаме удоволствието да ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Славчо Киров "Административна организация на балканските провинции, I-III век", която ще се проведе на 27 февруари 2019 г. от 17.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45. Лекцията е част от проекта "Създаването на късноантичния свят на Балканите".

Дискусия -- Авторитетът и държавата в епохата на демокрацията: криза?

Държавата през XXI-ви век. Авторитетът и държавата в епохата на демокрацията: криза?

22 февруари / 18:00 Френски институт в България Вход свободен. Превод: френски / български

„В епохата на демокрацията изправени ли сме пред „криза на авторитета“ или дори пред „края на авторитета“? Дебатът е открит, но за повече яснота е необходимо най-напред да разграничим авторитета от властта, от задължението и дори от рационалния довод. Следва също така да отбележим, че авторитетът е странна операция, която засилва (augere) властта и довода. И накрая, ако разгледаме произхода на формите на авторитета, ще разберем, че в епохата на демокрацията  вместо в залеза си, той би могъл да се окаже в своята зора.

П О К А Н А 

Посещение на проф. Иво Банац

Днес наш специален гост беше изтъкнатият специалист по проблемите на национализма на Балканите проф. Иво Банац, придружен от съпругата си проф. Андреа Фелдман. Посещението на проф. Банац в София е по покана на Дружеството на завършилите Университета Йейл в България.

01

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премиера на седми брой на периодичното научно издание БАЛКАНИ

Balkani 7 Pokana1Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да ви поканим на премиерата на седми брой на периодичното научно издание на Института за балканистика & Център по тракология „Проф. Александър Фол” БАЛКАНИ 7/2018. Представянето на изданието с тема  "Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX–XXI в.)" ще се състои на 08 януари (вторник), 2019 г. от 17:00 часа в Салона на ИБЦТ, София, ул. Московска 45.

 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

К О Р И Ц А 

Лекция на доц. Камен Димитров „Северозападните български земи между Тимок и Янтра през Късната античност

плакат ДимитровИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на доц. д-р Камен Димитров „Северозападните български земи между Тимок и Янтра през Късната античност“, която ще се проведе на 11 декември 2018 г. от 17.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45. Лекцията е част от инициативата „Всеки втори вторник“ и проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“.
Разглежданите земи били включени в граничните провинции на Късната Римска (след 395 – Източна Римска) империя, чието развитие най-общо следвало линия на централизация. Имперската политика била насочена главно за защита от външни нашествия чрез поддържане на крепостите от Долнодунавския лимес и разквартируваните в тях военни части. Те били центрове и инфраструктура за доставки и търговия, включително и с варварите най-вече чрез крайдунавските селища. От началото на IV в насетне в тях се развивали паралелно военни и цивилни форми на живот, което дало отражение в градоустройството. Новите структури били подлагани на непрекъснати изпитания от многобройни нахлувания на варвари. Някои групи от тях били заселвани като федерати с договори (федуси) на имперски земи с цел тяхната защита срещу ежегодно заплащане. Федератски поселения като тези при Садовец, Дичин, Сукидава, Ятрус и др. са разкрити и проучени археологически. Други варварски групи заемали самоволно имперски територии. Те имали важна роля не само за техния демографския и културен облик, но и за местната икономика. Първоначално варварите (готите през IV в.) не останали чужди на заварената градска култура и икономическа структура. От особена важност е техния принос за християнизацията на тези райони, и то в източните варианти на вярата (арианство). В това отношение те провеждали политиката на източноримските императори. Отделни лица от варварски произход били издигани на високи военни и административни постове в империята. По-късните варварски групи (хуни, прабългари, славяни и авари) през V-VII в. като цяло имали подчертано деструктивно отношение спрямо заварената имперска система, дори чрез политика на обезлюдяване и забрана на обработване на големи територии. Това довело до прогресивно западане и окончателно изчезване на градските центрове и култура в периода от ок. 580 до първите десетилетия на VII в.

Отзив в Хърватия за конференцията "Култура на пътуването в Европейския югоизток"

institut-ivo-pilar-logo500x338На електронната страница на Института за социални изследвания "Иво Пилар", гр. Загреб (Хърватия) беше публикувана информация за организираната от ИБЦТ-БАН интердисциплинарна конференция "Култура на пътуването в Европейския югоизток". Събитието се проведе през периода 15-16 ноември 2018 г. в ИЕФЕМ-БАН.

Dr. sc. Vinicije B. Lupis na konferenciji “Kultura i putovanja u jugoistočnoj Europi”, Sofija, 15.-16. 11. 2018. - Pilar

Представяне на книгата на доц. д-р Марияна Стамова „Албанците в СР Македония през последното десетилетие в Титова Югославия (1981–1991)“ на български и превод на албански език

На 20 ноември 2018 г. в Института по балканистика с Център по тракология се състоя представянето на книгата на доц. д-р Марияна Стамова – на българския език „Албанците в СР Македония през последното десетилетие в Титова Югославия (1981–1991)“, както и нейният превод от д-р Антон Панчев на албански език “Shqiptarëtnë Republikën Socialiste të Maqedonisë gjatë dekadëssë fundit të Jugosllavisë së Titos (1981–1991)“.

Stamova2018a

Stamova2018b

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕН ОТ ИБЦТ – ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НА БАН

IMG 35x45

 На 11 октомври 2018 г. Събранието на академиците избра за член-кореспондент на БАН проф. дин Александър Костов – директор на Института за балканистика с Център по тракология. Неговите научни приноси са свързани със стопанската история на Балканите през ХІХ в. и до Първата световна война, по-конкретно върху особеностите на модернизацията и европеизацията на региона.  

 

Още статии ...