България и нейните съседи

На 31 март 2014 г. бе проведена първата от планираната поредица дискусии „България и нейните съседи” на тема „Българо-турските отношения – накъде след Таксим?”. Политическите процеси в Турция и влиянието им върху двустранните отношения. За участие  бяха поканени ограничен кръг експерти – представители на научните и академични среди, дипломати и представители на неправителствени организации. Събитието бе организирано от Института за балканистика с Център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения (ИИМО).

Повече по темата

VIII Кръгла маса на секция „Културна история на балканските народи”

Във връзка с 50-годишния юбилей на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) на 18 и 19 юни 2014г. в заседателната зала на ИБЦТ (ул. Московска 45) ще се проведе VIII Кръгла маса на секция „Културна история на балканските народи” на тема "Традиции, постижения и перспективи пред балканската културна история".
Целта на научния форум е очертаването на отделните изследователски полета в балканската културна история, състоянието на изследванията в тях, динамиката на тяхното развитие. Подобна проблематика предполага както анализ на извървяния път от въвеждането на тази научна област, така и търсенето на нейната актуалност в нашето съвремие, очертаване на новите траектории и перспективи пред нея в контекста на интеграционните и глобализационни процеси, а едновременно с това и на съпровождащата ги фрагментация на Балканите, включваща нови държави и водеща до съществени промени в динамиката на техните култури.
Амбициите на организаторите са настоящата кръгла маса да хвърли повече светлина и върху досегашните проучвания за Европа и Балканите. В центъра на научния интерес ще бъдат както европейските представи за Балканите, отразени в различни по характер извори, така и въпросите на европеизацията  и евроинтеграцията, катализирали редица промени в балканските идентичности.

Лекция на проф. Робърт Остин

На 6 март 2014 г. (четвъртък) от 15.00 ч.проф. Робърт Остин ще изнесе лекция на тема:

Fan S. Noli, Ahmet Zogu and Albanian Democracy
 
Лекцията ще се състои в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. Московска 45


Проф. Остин (Център за европейски, руски и евразийски изследвания към Факултета „Мънк“ за глобални проблеми, Университет в Торонто) е гост на „Семинара за национална и регионална история“ към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ към СУ „Св. Кл. Охридски“


 

Конференция "Eкология и политика на Балканите и в Европа"

Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН има удоволствието да ви покани на конференция:

ЕКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА

Конференцията ще се проведе на 12 декември 2013 г. в сградата на Института.
Програма

Лекция на Н. Пр. Андраш Клайн

В рамките на лекторията „Посланик на Балканите" на 19 ноември 2013 г. лекция ще изнесе Н. Пр. Андраш Клайн – посланик на Унгария в София.

Тема: Съвременната унгарска политика на Балканите
Място : Институт за балканистика с Център по тракология при БАН, ул. Московска 45
Начало : 15 часа

Балкани 2/ 2013

Уважаеми колеги и приятели,
Имаме удоволствието да Ви поканим на премиерата на втория брой на периодичното научно издание на Института за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол"

БАЛКАНИ 2/ 2013

която ще се състои на 5 ноември (вторник), 2013 г. от 16.00 часа в Салона на ИБЦТ на ул. Московска 45.

Съдържание

Трета национална среща по балканистика

На 14 и 15 ноември 2013 г. в сградата на Института за балканистика с център по тракология на ул. „Московска” №45 ще се проведе Третата национална среща по балканистика на тема: „Балканистиката пред предизвикателствата на паметта и употребите на миналото”, която ще протече в две секции: „Войни на паметта: Войните за идентичност на Балканите от древността до наши дни” и „Култура на паметта: употреби и злоупотреби”.

Програма

Представяне на книгата на Анка Попеску „Включване и усвояване на територии от Европейския Югоизток в Османската империя. Санджак Силистра (ХV–ХVІ век)“

На 8 октомври, вторник, от 16.00 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика ще бъде представена книгата на Анка Попеску „Включване и усвояване на територии от Европейския Югоизток в Османската империя. Санджак Силистра (ХV–ХVІ век)“ – Anca Popescu, Integrarea imperialǎ otomanǎ a teritoriilor din sud-estul Europei. Sangeacul Silistra (sec. XV-XVI). Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, 282 p.
Ще бъде представено и новото изследване на Георге Лазар, посветено на завещанията на влашки търговци от края на ХVІІІ и началото на ХІХ век.
Изследванията на румънските колеги от Института „Николае Йорга“ – Букурещ са свързани с проучванията им в български библиотеки и архиви, осъществени по международни проекти, включително по българо-румънските проекти „Пътувания и диалози на Балканите (ХV–ХІХ век)“ и „На север и на юг от Дунав: мисионери, търговци пътешественици (ХV–ХІХ век)“.

ХІІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТРАКОЛОГИЯ

Дванадесетият международен конгрес по тракология беше проведен от 10. 09. до 14. 09. 2013 г. в румънския град Търговище, средновековната столица на Влашкото княжество.
В работата на конгреса взеха участие 90 учени от 15 страни. Българската академия на науките беше представена от учени от Центъра по тракология при ИБЦТ и от Националния археологически институт с музей. Освен това имаше колеги от СУ „Св. Климент Охридски” и ЮЗУ „Неофит Рилски”. Изнесените доклади засягаха различни аспекти на знанието за траките – нови археологически открития, нови интерпретации на писмени източници, материални находки, епиграфски и лингвистични данни. Докладите ще бъдат издадени в два тома, които предстои да излязат до края на годината.
Участниците в конгреса взеха решение да бъде създадена международна асоциация по тракология. Следващият международен конгрес ще бъде проведен в България през 2017 г.

Разговори за литературата и полуострова 2013

Институтът за балканистика с Център по тракология има удоволствието да ви покани на традиционните ”Разговори за литературата и полуострова”. Новият сезон през 2013 г. ще бъде открит със среща с двама съвременни турски поети – Онур Бехрамоглу и Гьокченур Ч., които българският читател познава благодарение на преводите и критическите текстове на доц. д-р Йорданка Бибина.
Събитието ще се проведе на 23 септември от 17:00 часа в сградата на Института на ул. „Московска” 45
Модератори: Йорданка Бибина и Людмила Миндова
Виж повече

Конференция:ЕКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА

Институтът по балканистика с Център по тракология при БАН има удоволствието да ви покани на конференция:
ЕКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА  
Конференцията ще се проведе на 12 декември 2013 г. в сградата на Института.  
Срок за подаване на заявки за участие: 15 октомври.
Повече

ИБТЦ отдава под наем стая в Центъра по тракология

Институтът за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при БАН – София отдава под наем недвижим имот, стая № 9,  с площ 25,72 кв. м. на 1-ви етаж в сградата на Центъра по тракология “Проф. А.Фол” на ул. Московска 13.
Заявленията на кандидатите се подават в Института за балканистика на ул. Московска № 45 (тел. 02 980 62 97) в срок от една седмица, считано от 06.08.2013 г., след публикуване на обявата.