Публична академична лекция

На 29 юли 2014 г. (вторник) от 10.30 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 проф. дин Александър Костов ще изнесе публична лекция на тема "Балканистичните изследвания през последния половин век". Лекцията е в изпълнение на изискванията на чл.28 от ЗРАСРБ.

Дискусия на тема: „България и Република Македония – пътят напред? (политическите процеси в Република Македония и влиянието им върху двустранните отношения)

На 16 юни 2014 г. бе проведена втората от поредицата дискусии „България и нейните съседи”, организирана от Института по балканистика с Център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения (ИИМО) на тема: „България и Република Македония – пътят напред? (политическите процеси в Република Македония и влиянието им върху двустранните отношения). Съгласно утвърдения формат на тези прояви за участие бяха поканени ограничен кръг представители на научните и академични среди, дипломати и представители на неправителствените организации.

Десета българо-гръцка конференция

Институтът по балканистика с Център по тракология има удоволствието да Ви покани на Десетата българо-гръцка конференция, която ще се проведе на 19-20 юни 2014 г. в зала 19 на ИЕФЕМ, ул. "Московска" 6. Темата на конференцията е България, Гърция и европейските предизвикателства на Балканите, а желанието ни е тази юбилейна среща да обобщи постигнатото до сега в областта на българо-гръцките политически, икономически, научни и културни отношения. Вярваме, че наша задача е, базирайки се на опита да потърсим отговори на новите предизвикателства, пред които днес са изправени обществата ни. Поради това Ви каним да вземете участие в дискусиите и така да допринесете за очертаване на параметрите на бъдещето развитие на българо-гръцките отношения, както в регионален, така и в по-широк международен контекст.

Програма

Изложба 50 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА

На 14 май от 16:00 часа в Централна сграда на БАН (София, ул. 15 ноември No1) ще бъде открита изложбата

50 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА

Изложбатa представя накратко историята на Института за балканистика,от 2010 г.– Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ). Тя илюстрира в текст и снимков материал пътя, извървян от неговото основаване до днес,неговите първооснователи, начело с академик Николай Тодоров,
и забележителните учени с особени заслуги за утвърждаването му като водещ научно - изследователски център за региона на Югоизточна Европа, без които днес трудно бихме си представили науката балканистика.

Повече

 

Семинар на тема „Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности“


На 14 май 2014 г. (сряда) от 09:30 ч. ще се проведе семинар на тема „Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности“ по българо-румънски проект между Института за балканистика с Център по тракология към БАН и И-т за история (РА), Букурещ.

Работните езици са френски и английски.

Семинарът ще се проведе в сградта Института за балканистика на ул. "Московска" 45.

Програма

Представяне на новата книга на Марияна Стамова

Българската академия на науките, Института за балканистика с Център по тракология, Военноисторическата комисия, Народно читалище „Зора-Кюстендил“ Ви канят на представянето на книгата на Марияна Стамова

FAKTORI SHQIPTAR NË REPUBLIKËN SOCIALISTE TË MAQEDONISË (1945–1981)

което ще се състои на 29 април 2014 г. (вторник) от 17.30 ч.в Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“, гр. София, ул. Московска № 45.

Конференция в чест на папите българофили Йоан ХХІІІ и Йоан Павел ІІ

На 28 април, понеделник, от 11.00 часа в Големия салон на БАН ще се проведе тържествена научна конференция в чест на папите българофили Йоан ХХІІІ и Йоан Павел ІІ под наслов „България и Ватикана. Срещи на кръстопътя на народите и времето ХІХ- ХХІ век“. Конференцията е организирана от Института за балканистика с Център по тракология при БАН под патронажа на вицепрезидента на Република България госпожа Маргарита Попова и с участието на Атлантическия клуб, Централния държавен архив, Дипломатическия архив на Министерството на външните работи и Фондация „Комунитас“. В 13.00 часа във фоайето на БАН ще бъде открита изложба на същата тема.

България и нейните съседи

На 31 март 2014 г. бе проведена първата от планираната поредица дискусии „България и нейните съседи” на тема „Българо-турските отношения – накъде след Таксим?”. Политическите процеси в Турция и влиянието им върху двустранните отношения. За участие  бяха поканени ограничен кръг експерти – представители на научните и академични среди, дипломати и представители на неправителствени организации. Събитието бе организирано от Института за балканистика с Център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения (ИИМО).

Повече по темата

VIII Кръгла маса на секция „Културна история на балканските народи”

Във връзка с 50-годишния юбилей на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) на 18 и 19 юни 2014г. в заседателната зала на ИБЦТ (ул. Московска 45) ще се проведе VIII Кръгла маса на секция „Културна история на балканските народи” на тема "Традиции, постижения и перспективи пред балканската културна история".
Целта на научния форум е очертаването на отделните изследователски полета в балканската културна история, състоянието на изследванията в тях, динамиката на тяхното развитие. Подобна проблематика предполага както анализ на извървяния път от въвеждането на тази научна област, така и търсенето на нейната актуалност в нашето съвремие, очертаване на новите траектории и перспективи пред нея в контекста на интеграционните и глобализационни процеси, а едновременно с това и на съпровождащата ги фрагментация на Балканите, включваща нови държави и водеща до съществени промени в динамиката на техните култури.
Амбициите на организаторите са настоящата кръгла маса да хвърли повече светлина и върху досегашните проучвания за Европа и Балканите. В центъра на научния интерес ще бъдат както европейските представи за Балканите, отразени в различни по характер извори, така и въпросите на европеизацията  и евроинтеграцията, катализирали редица промени в балканските идентичности.

Лекция на проф. Робърт Остин

На 6 март 2014 г. (четвъртък) от 15.00 ч.проф. Робърт Остин ще изнесе лекция на тема:

Fan S. Noli, Ahmet Zogu and Albanian Democracy
 
Лекцията ще се състои в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. Московска 45


Проф. Остин (Център за европейски, руски и евразийски изследвания към Факултета „Мънк“ за глобални проблеми, Университет в Торонто) е гост на „Семинара за национална и регионална история“ към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ към СУ „Св. Кл. Охридски“