Представяне на „Херосът остава в Тракия“ в Монтана и Видин

По повод 45-годишнината от учредяването на Института по тракология в градовете Монтана и Видин беше представена фотоизложбата „Херосът остава в Тракия“, а учени от Центъра по тракология изнесоха пред широка публика интересни лекции.

Пълен текст и снимки 

45-годишнина от създаването на Института по тракология

Pokana 45 god InstПреди 45 години е създаден Институтът по тракология като самостоятелно научно звено на БАН с директор-основател проф. д.ист.н. Александър Фол. По този повод Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН инициира поредица събития в своеобразна Седмица на тракологията. Честването ще стартира с откриване на документална изложба „Херосът остава в Тракия…“ – по заглавието на една от първите публикации на проф. Александър Фол.

Изложбата ще бъде открита на 9 май (вторник) от 13:00 във фоайето на Централната сграда на БАН (ул. 15 ноември, София). След откриването на изложбата ще бъде представено най-новото издание на Центъра по тракология „Проф. Ал. Фол“ – „Thracia“ 22/2017. В следващите месеци са орагнизирани още редица събития (ВИЖ ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ), а кулминация на честванията ще бъде XIII-ят международен конгрес по
тракология, който ще се проведе в Казанлък от 3 до 7 септември 2017 г.

ПРОГРАМА НА СЕДМИЦАТА ПО ТРАКОЛОГИЯ 

Излезе от печат новото изследване на Орлин Събев Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България)

cover kniga Orlin Sabev - Copy 1Излезе от печат новото изследване на Орлин Събев -- Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България). Монографията разглежда историческия развой на османското библитечно дело в българските земи в периода XV–XIX в. Въз основа на богат и неизползван досега архивен материал са разгледани както частни колекции от книги, така и обществени (вакъфски) библиотеки. Изследването предлага количествен и съдържателен анализ на книжните фондове, техният начин на съхранение и по-късната тенденция на сливането им, което води до еволюция на османските обществени библиотеки от училищни и джамийски в общоградски. Монографията представя в хронологичен и аналитичен аспект историята на османските библиотеки в българските земи, голяма част от чийто книжен фонд се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София като част от националното културно-историческо наследство.

Орлин Събев, Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България), София, изд. „Авангард Прима“, 2017, 430 стр.

конференция "Търговци и предприемачи на Балканите през XIX-XX век: от икономическа дейност към културно общуване”

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви поканим на конференция, организирана от ГРЪЦКИЯ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ (HBCB) и ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ "АРИСТОТЕЛ", на тема: "Търговци и предприемачи на Балканите през XIX-XX век: от икономическа дейност към културно общуване”. Изтъкнати гръцки и български учени ще представят кратки доклади по основната тема, създавайки предпоставки за размисли и диалог. Събитието ще се проведе събота 01 април 2017 г., от 10:00 ч. в зала „СТЕФАН ГЕЧЕВ” на посолството на Гърция, бул. „Евлоги Георгиев” № 103.

ПОКАНА 

ПРОГРАМА

Представяне на книгата: Across the Danube: Southeastern Europeans and Their Travelling Identities (17th-19th c.)

Accross the Danube

Институтът за балканистика с Център по тракология Ви кани на представянето на книгата: Across the Danube: Southeastern Europeans and Their Travelling Identities (17th-19th c.), издадена през 2017 от издателство Brill.


Книгата ще бъде представена от един от съставителите й Олга Кациарди – Херинг, професор по нова гръцка история в Атинския университет „Й. Каподистриас” и от Росица Градева, доцент в Института за балканистика с Център по тракология.Представянето ще се състои на 28 март (вторник) от 16 ч. в сградата на ИБЦТ на ул. Московска 45.

Лекция на проф. Марк Креймър:"Войната между НАТО и Сърбия в Косово през 1999 г. и отражението й за регионалната и глобалната сигурност"

Уважаеми колеги, дами и господа,
Институтът за балканистика с център по тракология има удоволствието да Ви покани
на академична лекция на проф. д-р Марк Креймър, директор на „Центъра за Студената война“ в Харвардския университет (САЩ) на тема:
Войната между НАТО и Сърбия в Косово през 1999 г. и отражението й за регионалната и глобалната сигурност

Лекцията ще бъде на английски език и ще се състои на 21 март /вторник/ от 16.00 ч. в сградата на ИБЦТ, ул. „Московска“№45, гр.София.

Публична лекция на Мариян Карагьозов: "Различните лица на съвременния ислям в Босна и Херцеговина"

Институтът за балканистика с Център по тракология - БАН има удоволствието да Ви покани на публична лекция на Мариян Карагьозов на тема: "Различните лица на съвременния ислям в Босна и Херцеговина".Събитието ще се състои на 14.03.2017 г. от 16 часа в сградата на Института, ул. "Московска" 45. Лекцията е в изпълнение на проект по програмата на БАН за подпомагане на млади учени.

Украинската криза и Балканите

БАЛКАНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО УКРАИНСКАТА КРИЗА

face 04 Cover UkrainaПредставянето на сборника "Украинската криза и Балканите " ще бъде на 9 март (четвъртък ) от 10:30 часа в Дома на Европа на ул. „Г.С.Раковски” 124.(За допълнителна информация: тел.+359 2 980 62 97).

 Настоящият сборник е първи опит в съвременната българска историография за сравнителен историко-политологически анализ на специфичните особености в позициите на балканските държави към най-сериозната засега европейска военнополитическа криза през XXI век. Специфичните особености на отделните балкански страни определят различни акценти във всяка от статиите: отражението на Косовския прецедент като аргумент за анексията на Крим върху Сърбия, Косово и Македония;  новата роля на Румъния за сигурността в Черноморския регион; влиянието на Русия върху политическия живот в България; вътрешното разделение в Босна и Херцеговина; ефектът на руските контрасанкции върху икономиките на Албания, Гърция, Хърватия и Черна гора; загрижеността на Турция за съдбата на кримските татари; участието на сръбски доброволци в боевете в Източна Украйна.  Анализирана е и информационната война между Русия и Украйна на терена на балканските държави, както и ролята на Брюксел като фактор, който поставя в определени рамки външнополитическото поведение на балканските членки на ЕС.

Публикациите, написани с професионална научна добросъвестност и на достъпен език, представляват интерес за широк кръг читатели.

Съдържание

Проект Човек-природа-култура: Древна Тракия и Средновековна България, 60-годишнина от членството на България в ЮНЕСКО

Job 0138 prv

 Във връзка с отбелязването на 60-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО Институтът за балканистика с Център по тракология Проф. Александър Фол към Българската академия на науките изработи двуезичен интерактивен мултимедиен продукт на тема Човек-природа-култура: Древна Тракия и Средновековна България/ Man-Nature-Culture: Ancient Thrace and Medieval Bulgaria. В представянето са включени и 4 от паметниците на територията на Република България от листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО – Казанлъшка и Свещарски гробници, Мадарски конник, Ивановски скални манастири. 

Темата се вписва изцяло в приоритетните области на ЮНЕСКО, тъй като проектът е насочен към широката публика, основно към подрастващите и обучаващите се, и е обвързан с разпространяването на ценностите на световната организация.Цел на проекта е да запознае аудиторията с връзката на античния и средновековния човек с природата, нейната трансформация в култура на битието, връзката природа-култура, видима в съхранените до наши дни недвижими и движимикултурни ценности. Чрез визуалния и текстови разказ се потърси осмислянето на отношението човек – природа – култура, с цел доближаване до хората от античността и средновековието, извън техните клиширани от учебниците, достъпната литература и медийно представяне на широката аудитория образи, през историческия факт и през метафоричния образен текст.

Човек-природа-култура може да бъде свален от ТАЗИ ВРЪЗКА и след разархивиране да бъде ползван на личния ви компютър.  

ПРЕМИЕРАТА на MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА, нов проект: MIRABILIA: MIRUS ET MAGICUS

На 31 януари 2017 г. от 16:00 часа в Регионален исторически музей – София бе представен том 31 от поредицата Studia Balcanica: MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА. Сборникът включва статиите на 32 учени, които биха увлекли със съдържанието си не само специалистите, но и неизкушените от науката читатели. Често употребяваме в ежедневието думите „чудо, чудеса, чудесно, чудовище, чудовищно“ без да се замисляме за същността, скрита зад тях, интуитивно променяйки смисъла им в зависимост от ситуационната употреба. Всъщност, какво означава „чудо“, как се е родила идеята за фантастичните чудовища, какъв е „живота“ им през хилядолетията в мислите, вярванията, литературата, киното и дори в туристическата реклама? Отговорите на тези въпроси и още много други са скрити между кориците на тома MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА.1Sasho Mirabilia

 

На фона на една атрактивна презентация със снимки от Първата интердисциплинарна конференция със същото наименование, проведена през 2014 г., проф. Ал. Костов, директор на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол”, поздрави присъстващите с новоизлязлото великолепно издание и направи кратка ретроспекция на проекта, увенчан с него. Той благодари на всички „виновници” за събитието: съставителите и редакторите на сборника – проф. д.изк. Ваня Лозанова и проф. дин Валерия Фол; всички автори и участници в проекта; на Столична община, под чийто патронаж бе реализиран проекта; на Американския научен център в София, любезно предоставили зала за научната конференция, проведена през 2014 г.; на Регионалния исторически музей, който стана домакин на чудесното събитие…2VL Mirabilia

Проф. д.изк. Ваня Лозанова представи накратко сборника MIRABILIA, издание на ИБЦТ и издателска къща "Парадигма", което включва 32 статии на специалисти от различни хуманитарни области и от редица авторитетни научни звена и университети в страната. Издателското направление на проекта MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА (2014-2016) включи и подготовката и отпечатването на тематичен брой MIRABILIA на сп. Études Balkaniques, L, 1, 2014, (ISSN 0324-1645), съставен от 11 статии на английски език върху изследваната проблематика.

ПРЕДСТАВЯНЕ на сборник от научни статии MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА. София, 2016 (=Studia balkanika 31), Издателство „Парадигма”, ISSN 978-619-7179-05-7

Pokana MirabiliaНа 31 януари 2017 г. (вторник) от 16:30 в в РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ (пл. Бански No1, София 1000) ще бъде представен новоизлезлият от печат сборник от научни статии MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА, отпечатан от издателство „Парадигма” като том 31 от поредицата STUDIA BALCANICA на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” при БАН.

Защо Mirabilia? Защо чудеса и чудовища? Кой, защо и как конструира тези фенóмена? В какви взаимоотношения стоят те? Какви са техните функции в системата на отделните култури и културата като цяло? Какви проблемни ситуации в културното и социалното поле решават? В центъра на изследванията стоят понятията за чудеса и чудовища в тяхната релевантност, т.е. чудовищата като проявление и плод на чудото, в контекста на чудото.

На 18 януари 2017 г. беше представен том 21 от академичната поредица Thracia

Revalski 18.01.07

Kostov 18.01.07На 18 януари 2017 г. в Големия салон на БАН беше представен тържествено том 21 от академичната поредица Thracia на тема „Древна Тракия през I хил.пр. Христа: икономика, политика, общество, култура“. Изданието е подготвено и излиза от печат по общоакадемичния проект „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността“ на БАН, І-ва част, финансирана от дарение на г-н Петър Манджуков. Публикувани са 21 статии от 27 автори от България, Гърция, Румъния и Република Македония.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски приветства гостите и посочи, че по интердисциплинния проект работят близо 30 института на БАН като пряко с