Представяне на книгата Робърт колеж и българите

На 3 юни в Националната библиотека ще бъде представена новата книга на доц. Орлин Събев  ПОКАНА 

Книгата е посветена на Роберт колеж, основан в Цариград от американски протестантски мисионери през 1863 г., на близо хилядата българи, които са учили там, и на ролята на колежа в българската история. Изследването е базирано на неизползвани или слабо проучени архивни колекции: архивите на самия колеж, по-голямата част от които се съхраняват в библиотеката на Колумбийския университет (Ню Йорк), а друга част в Истанбул, както и напълно пренебрегваните досега османски архиви. Особено място в книгата е отделено на образователните идеали и политики, следвани и прилагани от колежа като застъпник на протестантската етика и американския либерализъм. Те в голяма степен оказват влияние и върху мирогледа на учениците. Ръководството и преподавателите на колежа са се стремели да изградят у тях силни характери, волеви личности и народни водачи. Най-голям успех в това отношение те постигат с техните български ученици, на които книгата обръща специално внимание чрез просопографски анализ на техния социален профил, кариерно развитие след колежа и активната им роля в общественополитическия живот на свободна България. 

Александър Костов, От занаят към професия. Инжинерството на Балканите от началото на ХVІІІ век до Първата световна война

ot-zanaiat-kym-profesia-inzhenerstvoto-na-balkanite-aleksandyr-kostovИнститутът за балканистика с Център по тракология и издателство "Парадигма" Ви канят на представянето на книгата на проф. дин Александър Костов

ОТ ЗАНАЯТ КЪМ ПРОФЕСИЯ. ИНЖЕНЕРСТВОТО НА БАЛКАНИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ХVIII ВЕК ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Представянето ще се състои на 26 май 2015 г. (вторник) от 17 часа в Големия салон на БАН, ул. „15 Ноември” №1

Книгата е посветена на развитието на инженерството на Балканите и неговата трансформация от занаят в професия от началото на XVIII в. до Първата световна война. През този период, в хода на ускоряващите се социално-икономически промени в света, се появява нов феномен – професионализацията или формирането и развитието на модерните професии. Сред тях особено място заема инженерството, което се превръща в един от главните символи на новата епоха.

защита на дисертационния труд на Божидар Кехайов : „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)”

На 27 април 2015 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45 ще се проведе открито заседание  на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)”на редовния докторант Божидар Методиев Кехайов. Повече

защита на дисертационен труд „Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ – 30-те години на ХХ век)“

На 14 април 2015 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ – 30-те години на ХХ век)“ на доц. д-р Орлин Стаменов Събев. 

Председател на Научното жури: Доц. д-р Йорданка Бибина – автор на становище. 

Членове на Научното жури: чл.- кор. проф. дин Иван Илчев – рецензент, чл.- кор. проф. дин Румяна Радкова – рецензент, проф. д-р Красимира Даскалова – рецензент, проф. дин Вера Бонева – автор на становище, проф. дин Милко Палангурски – автор на становище, доц. д-р Снежана Димитрова – автор на становище. 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБЦТ-БАН, ул. „Московска“ 45 и са публикувани на интернет-страницата на института: http://balkanstudies.bg/

Публична лекция "Косово между проблемите и напредъка"

В рамките на лекторията „Посланик на Балканите” на 31 март 2015 г. (вторник) от 15.30 ч. в сградата на Института по балканистика с Център по тракология при БАН на ул. Московска № 45 д-р Боби Бобев ще изнесе публична лекция на тема "Косово между проблемите и напредъка". Лекторът е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Косово от 2010 до 2014 г.

Дискусия от цикъла „България и нейните съседи” на тема: „Гърция - накъде след изборите?”

На 17 февруари 2015 г. бе проведена четвъртата от цикъла дискусии „България и нейните съседи”, организирани от Института по балканистика с център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения (ИИМО). Темата на дискусията бе:„Гърция – накъде след изборите?”. Политическите процеси в Гърция и отражението им върху Европа и българо-гръцките отношения."  Повече 

Публична лекция "Епископът - закрилник на онеправданите. Църквата и социалните маргинали през ІV-V век"

На 17 февруари 2015 г. /вторник/ от 15:30 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” № 45 доц. д-р Златомира Герджикова ще изнесе публична лекция на тема: "Епископът - закрилник на онеправданите. Църквата и социалните маргинали през ІV-V век". Лекцията е в изпълнение на изискванията на чл. 28 от ЗРАС.

ЮБИЛЕЙНА СЕДМИЦА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕПИСКОП ЙОСИП ЮРАЙ ЩРОСМАЙЕР

 
ЮБИЛЕЙНА СЕДМИЦА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕПИСКОП ЙОСИП ЮРАЙ ЩРОСМАЙЕР
И БЪЛГАРО-ХЪРВАТСКИТЕ НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ - София 09-11 Февруари 2015 г.    Повече 
Plakat - posledno - Saj 
 
9 февруари, понеделник, 18.00 часа
 Тържествена литургия и концерт в католическата катедрала „Св. Йосиф“, ул. „Княз Борис І“ № 146
10 февруари, вторник, 11.00 часа
 Тържествена конференция ЕПИСКОП ЙОСИП ЮРАЙ ЩРОСМАЙЕР И БЪЛГАРО-ХЪРВАТСКИТЕ НАУЧНИ И КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ под патронажа на вицепрезидента на Република България госпожа Маргарита Попова в Големия салон на Българската академия на науките и откриване на изложба
11 февруари, сряда, 09.30 часа
 Българо-хърватска научна конференция в чест на 200-годишнината от рождението на епископ Йосип Юрай Щросмайер в Института за балканистика с Център по тракология при БАН, ул. „Московска“ № 45 
   
 
                                                                   ПРОГРАМА 11.02

Представяне на книгата „Католическата църква и усташкият режим в Хърватия (1941-1945)"

На 20 януари 2015 г. /вторник/ от 16:00 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” №45 ще бъде представена книгата на доц. д-р Ирина Огнянова „Католическата църква и усташкият режим в Хърватия (1941-1945)” (Парадигма, 2014) .

Публична лекция: „Архиепископ Алойзие Степинац и Независимата държава Хърватия (1941-1945)”

На 20 януари 2015 г. /вторник/ от 15:00 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” №45 доц. д-р Ирина Огнянова ще изнесе публична лекция на тема: „Архиепископ Алойзие Степинац и Независимата държава Хърватия (1941-1945) ”. Лекцията е в изпълнение на изискванията на чл. 28 от ЗРАС.