Честване на 20-годишнината на научното сътрудничество между Българската академия на науките (БАН) и Хърватската академия на науките и изкуствата (ХАНИ)

Качена от Ивайло Начев.

Plakat - novija 6 JuneНа 6 юни 2017 г., вторник, от 10.00 ч. в Големия салон на БАН с научна конференция и изложба на тема „Българи и хървати през вековете: Равносметката“ ще бъде чествана 20-годишнината от подписването на Двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен между БАН и ХАНИ. По нея се изпълняват два научни проекта на учени от Института за балканистика с Център по тракология с партньори от хърватска страна Отделението за исторически изследвания и Института за хърватска литература, театър и музика с ръководители от българска страна проф. дин Светлозар Елдъров (Българи и хървати в Югоизточна Европа от VІІ до ХХ век) и доц. д-р Антоанета Балчева (Приносът на интелектуалните и духовни елити в България и Хърватия за езиковото и културното многообразие на Европа). Те се нареждат сред най-резултатните проекти по двустранните спогодби на БАН в направлението Културно-историческо наследство и национална идентичност. Досега са организирани 14 съвмести научни конференции, всички с издадени сборници с общ обем 4000 страници, които съдържат над 150 студии и статии на български и хърватски учени и по съдържание и приноси представляват същинска енциклопедия на историческите връзки между двата народа през вековете и в нашето съвремие.

П О К А Н А 

Публикувани са и редица авторски монографии, а през 2007 г. по инициатива на първопроходника на българо-хърватските научни връзки доц. Румяна Божилова в БАН беше поставен барелеф на първия председател на Южнославянската академия в Загреб д-р Франьо Рачки. През 2015 г. ИБЦТ стана организатор на юбилейна седмица, посветена на 200-годишнината на големия българофил и стожер на българското национално възраждане епископ Йосип Юрай Щросмайер, предизвикала широк отзвук в двете страни. Така се създаде и утвърди една водеща школа по хърватистика в страната, уникална със своята интердисциплинарност, активност и продуктивност. Сборник с пълно библиографско описание ще представи българо-хърватското научно сътрудничество, онагледявайки приноса на учените от двете страни към укрепването и развитието на отношенията между Република България и Република Хърватия.