Споразумение за сътрудничество между Института за балканистика с Център по тракология при БАН и Исторически музей – Самоков

Качена от Ивайло Начев.

На 30 май 2017 г. в Института за балканистика с Център по тракология при БАН беше сключено споразумение  за партньорство и сътрудничество между ИБЦТ при БАН и Исторически музей – Самоков. Подписите положиха двамата директори -проф. дин Александър Костов и Веселин Хаджиангелов. 

ПЪЛЕН ТЕКСТ