Споразумение за сътрудничество между ИБЦТ и Историческия институт на Черногорския Университет

Качена от Ивайло Начев.

На 12 октомври 2017 г. в Подгорица беше сключено споразумение за сътрудничество между Института за Балканистика с Център по тракология и Историческия институт на Университета в Подгорица.

Черна Гора Документът бе подписан от директорите на двата института – проф. дин Александър Костов и проф. д-р Радослав Распопович.
Споразумението предвижда съвместна изследователска дейност с участието на учени от двата института, подготовка и публикуване на документални сборници и научни статии, отнасящи се до проучвания върху историята на Балканите през XIX и XX век.