Лекцията на Калин Стоев „Илирите и траките в римската армия в борбата за власт през ІІІ в.“

плакат K. Стоев 2018 2AИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Калин Стоев

„Илирите и траките в римската армия в борбата за власт през ІІІ в.“,

която ще се проведе на 21 ноември 2018 г. от 16.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

Лекцията е част от проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“.