Семинар "Монашеството през Късната античност"

2019 плакат Монашеството през КА

 

На 12 април 2019 г. от 10.00 ч. в Зала 1 на Античен културно-комуникационен комплекс Сердика (Ларго), филиал на РИМ-София ще се проведе еднодневен дискусионен семинар "Монашеството през Късната античност".

 

П Р О Г Р А М А