Цивилизация - варварство или за просвещенския прочит на историята

На 17.01.2012 г. от 15.00 ч. проф. Рая Заимова ще изнесе публична лекция на тема: "Цивилизация - варварство или за просвещенския прочит на историята" в ИБЦТ.