Електронна Библиотека

Книги

Studia Balcanica 27. Щрихи към балканското средновековие. Изследвания в памет на
проф. Николай Кочев. София 2009. Част 1 ; Част 2 ; Част 3 

 

Статии

Марта Бур

"Икономически връзки между Трансилвания и балканските земи през втората половина на ХVІІІ век", Studia Balcanica 2: Проучвания по случай Втория международен конгрес по Балканистика (София, 1970): 167186.

"Berichte aus dem XVII. Jahrhundert Über Bulgarische Städte aus Tagebüchern Ungarischer Reisenden", Studia Balcanica 3: La Ville Balkanique XVe-XIXe S. (Sofia, 1960): 165–168.