Култура на Балканите

Ръководител: проф. дин Орлин Събев
Секретар: гл. ас. д-р Юлия Златкова

Сътрудници:

  • доц. д-р Антоанета Балчева
  • доц. д-р Пенка Данова
  • доц. д-р Людмила Миндова
  • гл. ас. д-р Маламир Спасов
  • гл. ас. д-р Гергана Дончева
  • д-р Елена Статева

      Секция "Култура на Балканите" е създадена през 1965 г. като проблемна група в Института по балканистика с ръководител проф. Пеньо Русев. Оттогава досега тя формира свой специфичен научен профил и особено място в българската и международна балканистика. Oсновни изследователски проблеми на секцията са културните взаимодействия и преплитания между западно-европейските и балканските култури, европейските влияния при формиране на балканските култури и културни идентичности, сблъсъка между традиционното и модерното на Балканите, балканските идентичности, изграждането на образа на съседа в литературни и публицистични текстове, в учебниците по история, в изкуството, естетическите феномени, породени от сложната плетеница на култури и цивилизации, довели и до невероятното културно многообразие, което и днес определя особения облик на Балканите като своеобразен културен ареал.

     От пет години насам всяка година през месец май секцията организира кръгли маси, посветени на определена тема, като са издадени сборници с докладите от тях. Подготвят се и нови оригинални форми на представяне пред по-широка общественост на изследванията на учените под формата на публични лекторати.

Още

Проекти, свързани с дейността на секцията

Глобализация и култура: Образователни и културни политики в Югоизточна Европа
ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина

Русия и Турция на Балканите (ХIХ-ХХI в.)
ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина

Пътувания и диалози на Балканите (ХV-ХХ в.)
ръководител: доц. д-р Пенка Данова

 

Повече за дейността ни можете да научите на адреси:
http://www.wix.com/balkancultures/bakan-cultures и http://balkancultures.webs.com/

Станете наши приятели във Facebook.