Счетоводство

Главен счетоводител:
Мария Пейчева

Счетоводител:
Катя Александрова

Работно време
понеделник - петък
от 9.00 до 17.00 часа

За контакт
ул. "Московска" 45
тел. +359 2·981 17 44