NEWS

Публична лекция на доц. д-р Златомира Герджикова: „Епископът - закрилник на онеправданите” Повече


ЮБИЛЕЙНА СЕДМИЦА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЕПИСКОП ЙОСИП ЮРАЙ ЩРОСМАЙЕР Повече


 Представяне на книгата „Католическата църква и усташкият режим в Хърватия (1941-1945) Повече 

Покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР

news pokana

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР
Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020). Повече

Сборник „Балканите и светът: modus concurrandi”

Balkanite i svetut

Сборникът „Балканите и светът: modus concurrandi” е продукт на двегодишен изследователски проект, финансиран от БАН и осъществен под ръководството на проф. Лиляна Симеонова. Сборникът се посвещава на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика. Повече