Шеста национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”

На 17 и 18 ноември 2017 г. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” 45 се проведе Шестата поред национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”, организирана от Българския национален комитет по балканистика и Института за балканистика с Център по тракология (БАН). В нея ще вземат участие над двадесет колеги от Института за балканистика с Център по тракология (БАН), Института за исторически изследвания (БАН), Института за литература (БАН), Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Нов български университет и Българското геополитическо дружество.

П Р О Г Р А М А 

XI международен конгрес по балканистика

От 31 август до 4 септември 2015 г. в столичния хотел Хилтън беше проведен XI международен конгрес по балканистика на тема: „Югоизточна Европа и европейската интеграция: политически, социално-икономически и културни аспекти". Високият научен форум беше организиран от Института за балканистика с Център по тракология при БАН и се проведе под егидата на ЮНЕСКО.

Конгресът събра световния академичен елит в областта на югоизточно-европейските изследвания. В него взеха участие над 250 участници от 26 държави – както изтъкнати специалисти от Балканите и други страни на света, така и много млади учени. Сред тях бяха и значителен брой сътрудници от ИБЦТ и други институти на БАН. Участниците изнесоха интересни доклади в 18-те секции, посветени на важни теми от историята, икономиката, езикознанието, литературата, музиката и други области, свързани с развитието на балканските страни и народи. Научната работа на Конгреса беше съпътствана от редица куртурни прояви. Между тях беше впечатляващият концерт в Големия салон на БАН, поднесен от ансамбъла „Софийски солисти" с диригент проф. Пламен Джуров, а също така и уредената във фоайето на Българската академия на науките изложба "Форми и цветове на Югоизточна Европа".

Към Конгреса беше проявено голямо внимание както от страна на българските медии и специалисти, така и от чуждестранни организации и посолства.

По време на конгреса беше проведено заседание на Международния комитет на Международната асоциация за изследване на Югоизточна Европа (Association internationale des études sud-est européennes - AIESEE). Тази организация е създадена през 1963 г. под егидата на ЮНЕСКО и в нея членуват 26 държави. На заседанието бяха включени нови членове на Международния комитет, а за председател на AIESEE беше избран проф. д. ист. н. Александър Костов – директор на ИБЦТ и председател на Организационния комитет на XI международен конгрес по балканистика. Преди него този пост е заеман от още двама български учени – акад. Владимир Георгиев (1965-1967) и акад. Николай Тодоров (1975-1979, 1989-1994).

Повече подробности за Конгреса, както и снимки от неговите заседания, може да видите на сайта му http://www.balkanstudies.bg/congress2015/bg.

Древна Тракия през I хилядолетие пр. Хр.

На 26 и 27 ноември 2014 г., в сградата на Института по балканистика с Център по тракология "Проф. Ал. Фол" на ул. "Московска" 45, София,се проведе конференция на тема: "Древна Тракия през I хилядолетие пр. Хр.: икономика, политика, общество, култура"

Програма на конференцията

ДЕСЕТА БЪЛГАРО-ГРЪЦКА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 19-20 юни 2014 г. се проведе Десетата българо-гръцка конференция с тема България, Гърция и европейските предизвикателства на Балканите. Целта на организаторите е тази юбилейна среща да обобщи постигнатото до сега в областта на българо-гръцките политически, икономически, научни и културни отношения.
Повече

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТ НА ПАПИТЕ БЪЛГАРОФИЛИ ЙОАН ХХІІІ И ЙОАН ПАВЕЛ ІІ

На 28 април в Големия салон на БАН се проведе тържествена научна конференция в чест на папите българофили Йоан ХХІІІ и Йоан Павел ІІ под наслов „България и Ватикана. Срещи на кръстопътя на народите и времето ХІХ- ХХІ век“. Конференцията бе организирана от Института за балканистика с Център по тракология при БАН под патронажа на вицепрезидента на Република България госпожа Маргарита Попова и с участието на Атлантическия клуб, Централния държавен архив, Дипломатическия архив на Министерството на външните работи и Фондация „Комунитас“. В 13.00 часа във фоайето на БАН беше открита изложба на същата тема.

Повече 

Публично изкуство на Балканите от Римската империя до днес (113-2013)

След като завладял Дакия, император Траян се заел с построяването на нов форум в Рим. Важно място в това забележително обществено пространство заемала една 33-метрова колона, украсена с разказ за военния поход в Дакия. Осветена в 113 г. сл. Хр., тази колона ознаменува победата на Траян. Заедно с другите елементи на форума (съдилище, пазари и библиотеки), колоната подчертава и т. нар. Romanitas (т.е., същността и ценностите на Рим). Във връзка с отбелязването на 1900-годишнината на Траяновата колона Американският научен център в София и Институтът по балканистика с Център по тракология при БАН организират конференция на тема: „Публичното Изкуство на Балканите от Римската империя до днес (113 сл. Хр. – 2013)", която ще се проведе на14-15 март 2013 г.

Публичното изкуство – в смисъл на произведения на изку

Кръгла маса "Балканите и светът: modus concursionis"

На 12 и 13 декември 2012 г. от 9.30 ч. ще бъде проведена кръгла маса на тема "Балканите и светът: modus concursionis", с участието на специалисти от България и чужбина.
Събитието ще се проведе в Института за балканистика с Център по тракология на ул. "Московска" 45.

Програма

Сладко и пикантно: Пътуване в света на балканския вкус

     На 5 и 6 юни 2013 г. ще се проведе конференция на тема "Сладко и пикантно: Пътуване в света на балканския вкус".
     Както всичко на Балканите, така и храната и културата на хранене са чудна смесица от местни традиции и привнесени от Европа, от Ориента, от Средиземноморието вкусове, дали си среща на полуострова и обогатили балканската софра.
    Организатор е Секция “Културна история на балканските народи” в Института за балканистика с Център по Тракология, БАН.
    Заявките, придружени с кратко резюме  до 500 думи, се приемат до 30 април 2013 г.  като приложения в Word формат по електронна поща:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 За пълния текст на обявата тук.