Инвентаризация на библиотеката на ИБЦТ

Written by Ивайло Начев.

На основание Заповед № 102 РД-09/31.01.2018 г. на директора на ИБЦТ във връзка с извършването на инвентаризация на библиотечните единици в библиотеката на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45

НАРЕЖДАМ

Да се преустанови ползването на библиотеката на ИБЦТ в периода
от 01 февруари до 01 юни 2018 г.

Лекция на проф. д-р Румяна Прешленова

Written by Ивайло Начев.

На 13 февруари 2018 г. (вторник) от 16.00 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 проф. д-р Румяна Прешленова ще изнесе публична лекция на тема „Между Австро-Унгария и Балканите. Социално-историческа перспектива“. Лекцията е заключителен етап от процедурата за заемане на академичната длъжност „професор“ по ЗРАСРБ и в изпълнение на чл. 12, ал. 15 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и чл. 33, ал 22 от Приложението към Правилника на Научния съвет на ИБЦТ относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.

Публична лекция на доц. Людмила Миндова на тема "Домът на литературата: югославски и постюгославски представи за литературната споделимост"

Written by Ивайло Начев.

На 6 февруари 2018 г. (вторник) от 15.30 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 доц. д-р Людмила Миндова ще изнесе публична лекция на тема "Домът на литературата: югославски и постюгославски представи за литературната споделимост". Лекцията е заключителен етап от процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент“ по ЗРАСРБ (чл. 28) и в изпълнение на чл. 11, ал. 13 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и чл. 32, ал. 20 от Приложението към Правилника на Научния съвет на ИБЦТ относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.

Публична лекция проф. дин Орлин Събев на тема "Хора, сгради и книги: читатели и библиотеки в османското общество (XVII-XIX в.)"

Written by Ивайло Начев.

На 16 януари 2018 г. (вторник) от 16.00 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 проф. дин Орлин Събев ще изнесе публична лекция на тема "Хора, сгради и книги: читатели и библиотеки в османското общество (XVII-XIX в.)". Лекцията е заключителен етап от процедурата за заемане на академичната длъжност „професор“ по ЗРАСРБ и в изпълнение на чл. 12, ал. 15 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и чл. 33, ал 22 от Приложението към Правилника на Научния съвет на ИБЦТ относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.

Втора интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО

Written by Ивайло Начев.

На 1 и 2 февруари 2018 г. ще се проведе втора интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО. Конференцията ще се проведе в
АМЕРИКАНСКИЯ НАУЧЕН ЦЕНТЪР В СОФИЯ (ARCS). София 1510, ул. Васил Петлешков 75.

П Р О Г Р А М А 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   З А   М Е Д И И Т Е 

Plakat Mirabilia - 23.01.2018

 

ИБЦТ В ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКАТА ХУМАНИТАРИСТИКА!

Written by Ивайло Начев.

С доклад от 4 ноември 2017 г. постоянно действащата към Министерството на образованието и културата (МОН) Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 г., класира дейността на учените от Института за балканистика с Център по тракология при БАН в елитната първа група на хуманитарните и социалните науки.
В този доклад научните организации са разпределени в следните пет групи според постигнатите резултати:

Група 1 – елит;
Група 2 – ефективни организации;
Група 3 – задоволително ефективно осъществяващи научната си дейност организации;
Група 4 – организации с незадоволителна ефективност;
Група 5 – организации със слаба ефективност, имащи нужда от методична помощ за повишаване на ефективността.

Експертната комисия предлага също така институтите от БАН, Селскостопанска академия и университетите, включени в група 1 (елит) в десетте научни области и „осъществяващи високо ефективно научна дейност“, да получат „допълнително материално стимулиране“.

Докладът на Експертната комисия на БАН може да прочетете тук


6Books Balk

07Periodic Balk

Проф. Франческо Гуида беше удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза на БАН“ за принос в балканистичните изследвания

Written by Ивайло Начев.

Българската академия на науките присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на нашия партньор и приятел проф. Франческо Гуида за неговия принос в балканистичните изследвания. Неговото удостояване беше по иницатива на ИБЦТ.
На тържествената церемония, която се проведе на 28 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи дипломата на проф. Франческо Гуида, който безспорно е най-видният представител на италианската балканистика и един от най-авторитетните изследователи на Запад в областта на историческата балканистика и българистика през XIX и ХХ век. От 2011 г. ръководеният от проф. Гуида Департамент по политически науки към „Рома тре“ поддържа тесни научни контакти с Института за балканистика с Център по тракология на БАН. В

Работна среща с афганистански дипломати

Written by Ивайло Начев.

В рамките на сътрудничеството между ИБЦТ и Дипломатическия институт при министъра на външните работи на Република България на 15 ноември 2017 г. гости на института бяха десет служители на Министерството на външните работи на Ислямска република Афганистан. На проведената работна среща 

Нов брой на сп. Балкани

Written by Ивайло Начев.

Balkani 6 Pokana 1Новото издание на БАЛКАНИ ще поднесе изненада на редовните си читатели – то е в две книжки с впечатляващ обем. Темата на броя МИГРАЦИИТЕ И БАЛКАНИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ следва тази на проведената от 17 до 19 ноември 2016 г. Пета национална среща по балканистика.   Рубриката ДИСКУРСИ включва Осмата дискусия от цикъла дебати „България и нейните съседи“, организирана от Института по балканистика с Център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения, проведена на 6 февруари 2017 г. в тематичната рамка България на Балканите: дневен ред 2017 с особен акцент върху релацията: глобални тенденции, Европейски съюз, Балканите, България. Деветата поредна дискусия от цикъла дебати „България и нейните съседи“ насочва вниманието върху актуалната проблематика за Сърбия: между стремежа към евроинтеграция и пост-югославската носталгия. Мобилността на хората никога не е прекъсвала, въпреки опитите да бъде ограничавана с различни мерки. Авторите на статиите и участниците в конференцията се надяват, че с работата си ще успеят да коригират някои усилия за фалшиво представяне на отделните аспекти от причините и механизмите на придвижване на хора в съвременния глобализиращ се свят, които подвеждат обществото и създават напрежение. Съвременното общество трябва да търси експертната оценка и мнение на учените, които са достоверен източник на информация и прогнози, с които е възможно преодоляването на кризисни ситуации и значими проблеми.

Балкани 6.1 Съдържание 

Балкани 6.2 Съдържание 

 

Шеста национална среща по балканистика

Written by Ивайло Начев.

На 17 и 18 ноември 2017 г. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” 45 ще се проведе Шестата поред национална среща по балканистика “Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)”, организирана от Българския национален комитет по балканистика и Института за балканистика с Център по тракология (БАН). В нея ще вземат участие над двадесет колеги от Института за балканистика с Център по тракология (БАН), Института за исторически изследвания (БАН), Института за литература (БАН), Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Нов български университет и Българското геополитическо дружество.

П Р О Г Р А М А 

Споразумение за сътрудничество между ИБЦТ и Историческия институт на Черногорския Университет

Written by Ивайло Начев.

На 12 октомври 2017 г. в Подгорица беше сключено споразумение за сътрудничество между Института за Балканистика с Център по тракология и Историческия институт на Университета в Подгорица.

Работна среща в ИБЦТ по международен проект „Балканите по време на Студената война”

Written by Ивайло Начев.

На 29 септември 2017 г. в Института за Балканистика с Център по тракология бе проведена работна среща заедно с учени от Харвардския университет, САЩ, Института „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните, Австрия и секцията „Балканите след Втората световна война“ на ИБЦТ. На нея бяха представени и обсъдени доклади по темата на изследователски проект, посветен на изучаването на Балканите по време на Студената война.
Проектът е съвместна инициатива на Центърът за изследване на Студената война в Харвардския университет и ИБЦТ. Участниците в работната среща представиха резултатите от своите проучвания досега по темите, които разработват по проекта. Крайният резултат от съвместната работа се предвижда да бъде публикуването на сборник от статии в книжната поредица за изследване на Студената война на Харвардския университет, както и на сборник, съдържащ разсекретени архивни документи. Всички балкански държави (България, Турция, Гърция, Албания, Югославия и Румъния) ще бъдат предмет на изследване в този проект, който също така ще акцентира и върху ролята на външните сили (САЩ, СССР, Китай и европейските държави).

More Articles ...