Конференция „Градска култура на Балканите“

Written by Ивайло Начев.

Уважаеми колеги,
През периода 18–19 май 2018 г. в гр. Пловдив, в рамките на проекта „Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и реализиран от ИБЦТ-БАН, ще се проведе международна конференция на тема: „Градска култура на Балканите“. Събитието ще събере изследователи с различен профил от областта на хуманитарните и социалните науки – историци, етнолози, антрополози, архивисти и киноспециалисти. За повече подробности, моля вижте приложената програма.

П Р О Г Р А М А

Плакат на конференцията 

 

Лекция на проф. дин Лиляна Симеонова на тема: Луидпранд Кремонски: Църковникът-дипломат и писател

Written by Ивайло Начев.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на лекцията на проф. дин Лиляна Симеонова на тема: Луидпранд Кремонски: Църковникът-дипломат и писател,

Лекция от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК "Константинийе, "Прокълнатия град" на Завоевателя Мехмед“.

Written by Ивайло Начев.

Плакат Симеонова Vseki vtori vtornik 2018Имаме удоволствието на 8 май 2018 г. от 16.30 ч. да Ви поканим на третата лекция от цикъл ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК "Константинийе, "Прокълнатия град" на Завоевателя Мехмед“. Лекцията ще бъде изнесена от проф. Лиляна Симеонова.
През май 2016 г., по случай 563-та годишнина от османското превземане на Константинопол (1453 г.) в Истанбул беше организирана историческа въстановка на събитията: тя беше подготвена от 520 консултанти, в нея участваха над 1200 човека. Малко по-рано, през есента на 2013 г. една турска ТВ започна да излъчва историческия сериал Fatih (Завоевател), посветен на султан Мехмед II; още след петия епизод обаче филмът беше спрян. За разлика от днешната героизация на Мехмед II, в османската историография от XV-XVI в. преобладават силно негативните оценки за него, а новата му столица Константинопол е смятана за прокълнато място. Откъде идват тези разминавания в оценките за Мехмед Завоевателя тогава и сега?

Събитието ще се проведе в сградата на Института за балканистика, ул. Московска № 45.

ЧЕТЕНИЯ ПО ТРАКОЛОГИЯ на тема ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: ПРОСТРАНСТВА И КОМУНИКАЦИИ, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол

Written by Ивайло Начев.

Pokana Thracology Readings May 2018На 14 и 15 май 2018 г. ще бъде проведена национална научна конференция ЧЕТЕНИЯ ПО ТРАКОЛОГИЯ на тема ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: ПРОСТРАНСТВА И КОМУНИКАЦИИ, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, основател на Института по тракология – днес Център по тракология при Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” при БАН.
Участват учени от редица университети, институти на БАН, музеи и културни институции от цялата страна, много от които са ученици на проф. Ал. Фол и негови последователи в изследванията на тракийските древности.
Откриването на научната конференция ще бъде в Големия салон на БАН, Централна сграда на БАН, ул. 15 ноември №1, на 14 май 2018 г. от 9:00 часа, където ще се състои и пленарната сесия. В нея са включени доклади, посветени на личността и делото на проф. Ал. Фол. Програмата е организирана в три секции, които ще се проведат в Заседателната зала на Центъра по тракология при ИБЦТ, БАН, на ул. Московска 13, и в Заседателната зала на Института за етнография и фолклористика с етнографски музей при БАН, ул. „Московска“ 6а, с чието партньорство се осъществява събитието.

Програмата на Четенията по тракология

„Невежеството/незнанието е порокът на душата. То се преодолява с воля. Волята за познание е воля за интелектуална енергия, която сътворява Всичкото/Благото, с други думи – божествената Цялостност.”
Александър Фол. Orphica Magica I. С., 2004, стр. 15

Александър Фол е роден на 3 юли 1933 г. в гр. София в семейство на потомствени интелектуалци. Майка му – Вера Бояджиева-Фол, е изявена писателка и една от основателките на Съюза на българските писатели. Баща му, Николай Фол, е писател, драматург, режисьор, културен деец и общественик, редактор на периодични издания, преводач. Той е кръстен от митрополит Кирил, който по-късно става патриарх на Българската православна църква. Учи

Публична защита на дисертационния труд на Гоар Хнканосян „Арменски културни огнища в България (1878–1944)“

Written by Ивайло Начев.

На 8 май 2018 г. (вторник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, София, ул. „Московска“ 45, ще се проведе публична защита на дисертационния труд „Арменски културни огнища в България (1878–1944)“ от Гоар Хнканосян за придобиване на научната и образователна степен „доктор“ по професионално направление 2.2. История и археология, докторска програма „Нова и най-нова обща история“. Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет-страницата на института (http://balkanstudies.bg/bg/konkursi.html).  Дисертационният труд е на разположение в канцеларията на ИБЦТ.

Покана за участие в Х Международни Балканистични четения на тема: ITINERARIA BALCANICA: КУЛТУРА НА ПЪТУВАНЕТО

Written by Ивайло Начев.

Институтът за балканистика & Център по тракология при БАН има удоволствието да Ви покани да участвате в Х Международни Балканистични четения на тема: ITINERARIA BALCANICA: КУЛТУРА НА ПЪТУВАНЕТО, които ще се състоят в София на 15-16 ноември, 2018 г.  
Моля да изпратите вашите заявки за участие, придружени с резюме на български и английски език (до 1800 знака) до 20 септември 2018 г. на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

В PDF-ФАЙЛА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 

Проф. дин Александър Костов изнесе лекция в Харвардския университет на тема: „Китай, Съветският съюз и Балканите през периода на Студената война“

Written by Ивайло Начев.

Davis Center Harvard University
На 3-ти април 2018 г. проф. дин Александър Костов изнесе лекция в Харвардския университет на тема:

„Китай, Съветският съюз и Балканите през периода на Студената война“ в рамките на семинара, ръководен от проф. Марк Креймър.

Проф. Костов проведе и работни срещи в рамките на двустранния проект между ИБЦТ и Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет.

проф. Ваня Лозанова-Станчева

Written by Златомира Герджикова.

Плакат Ваня Лозанова-Станчева 2

 

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на 17 април 2018 г. от 16.30 ч., в ИБЦТ-БАНна лекцията Мистерия на сътворението: към интерпретацията на една орфическа чаша, която ще бъде изнесена от проф. Ваня Лозанова-Станчева. Това е второ събитие в рамките на лекционния цикъл, иницииран от ИБЦТ. Всеки втори вторник от месеца ще бъдат представяни интересни теми.

проф. Рая Заимова

Written by Златомира Герджикова.

Плакат Рая Заимова извадка

 

 

 

 

Имаме удоволствието на 13 март 2018 г. от 16.30 ч. да Ви поканим на откриването на лекционния цикъл ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК. Първата лекция "Историят на лазаристката мисия в Македония (1839-1939)" и нейният автор. ще бъде изнесена от проф. Рая Заимова.

всеки втори вторник програма

Written by Златомира Герджикова.

Плакат пролет 2018 извадка123

 

 

 

 

 

 

 

 През месец март поставяме началото на нов лекционен цикъл, който ще се провежда всеки втори вторник на месеца в сградата на Института за балканистика от 16.30 часа. Пролетният календар включва четири лекции с които ще представим широкия хронологичен обхват и тематичното разнообразие на изследователската дейност на ИБЦТ.

Посещение на еврокомисаря г-жа Мария Габриел в ИБЦТ-БАН

Written by Ивайло Начев.

23 02 2018 M.Gabriel 1

На 23 февруари 2018 г. г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество, посети ИБЦТ. На срещата директорът проф. дин Александър Костов я запозна с дейността на Института и изследователските усилия на учените, насочени към изучаване на процеса на евроинтеграция на страните от региона, със специално внимание върху Западните Балкани.

От своя страна, г-жа Мария Габриел представи основните виждания на Европейската комисия по отношение на Балканите и преди всичко в областта на цифровата икономика и общество. Обсъдени бяха възможностите за участие на Института в европейски изследователски проекти, свързани с комуникациите и други проблеми.

Проф. дин Александър Костов подари на г-жа Габриел издания на ИБЦТ, както и новоизлязлата си книга „Транспорт и комуникации на Балканите (1800-1914 г.)”.

Инвентаризация на библиотеката на ИБЦТ

Written by Ивайло Начев.

На основание Заповед № 102 РД-09/31.01.2018 г. на директора на ИБЦТ във връзка с извършването на инвентаризация на библиотечните единици в библиотеката на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45

НАРЕЖДАМ

Да се преустанови ползването на библиотеката на ИБЦТ в периода
от 01 февруари до 01 юни 2018 г.

More Articles ...