лекция на гл. ас. д-р Ивайло Начев „София в началото на ХХ век. Разходка из модернизиращата се столица“

 плакат Начев 2019

Имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Ивайло Начев: 

„София в началото на ХХ век. Разходка из модернизиращата се столица“.

Лекцията е част от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 12 март 2019 г. от 16.15 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45.

НАДЯ ДАНОВА - 50-годишна активна академична дейност

 Надя Данова 2019

На 5 март 2019 г. ИБЦТ тържествено отбеляза 50-годишната активна академична дейност на изтъкнатата балканистка проф. дин д.х.к. на Атинския университет НАДЯ ДАНОВА. Сред множеството гости на празненството бяха председателят на „Гръцко-българско сдружение АРИСТОТЕЛ – културен мост“ Янис Лиолиос и учени от различни институции. Тържеството беше открито със слово на директора на ИБЦТ проф. Румяна Прешленова, която представи разностранната дейност, множеството научни приноси и ролята на проф. Данова за положителната колегиална атмосфера в института. За работата си с проф. Данова разказа доц. Юра Константинова, която е нейна успешно

Проф. Румяна Прешленова изнесе лекция на тема "Виена като образователен център за българите"

лекция су 26.2.2019 2

Roumiana lecture FEB 2019 3На 26 февруари 2019 г. проф. Румяна Прешленова изнесе лекция на тема: 

"Виена като образователен център за българите"

Лекцията е част от изпълнението на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката. С нея беше открит Семинарът на Центъра за регионални изследвания и анализи на ИФ на СУ "Св. Климент Охридски".

Плакат от събитието 

 

ИБЦТ организира Балкански панаир на книгата 2019

BALKAN BOOK FAIR-POSTER-2 1

На 14 февруари 2019 г. ИБЦТ организира първия Балкански панаир на книгата, на който подарявахме наши стари публикации и предлагахме нови на символична цена. Събитието беше посрещнато с голям интерес и пожелания за скорошно ново издание.

панаир 14.2.2019 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция "Административна организация на балканските провинции, I-III век"

Славчо Киров plakat 2019

 

Уважаеми колеги и приятели, 

Имаме удоволствието да ви поканим на лекцията на гл. ас. д-р Славчо Киров "Административна организация на балканските провинции, I-III век", която ще се проведе на 27 февруари 2019 г. от 17.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45. Лекцията е част от проекта "Създаването на късноантичния свят на Балканите".

Дискусия -- Авторитетът и държавата в епохата на демокрацията: криза?

Държавата през XXI-ви век. Авторитетът и държавата в епохата на демокрацията: криза?

22 февруари / 18:00 Френски институт в България Вход свободен. Превод: френски / български

„В епохата на демокрацията изправени ли сме пред „криза на авторитета“ или дори пред „края на авторитета“? Дебатът е открит, но за повече яснота е необходимо най-напред да разграничим авторитета от властта, от задължението и дори от рационалния довод. Следва също така да отбележим, че авторитетът е странна операция, която засилва (augere) властта и довода. И накрая, ако разгледаме произхода на формите на авторитета, ще разберем, че в епохата на демокрацията  вместо в залеза си, той би могъл да се окаже в своята зора.

П О К А Н А 

Премиера на седми брой на периодичното научно издание БАЛКАНИ

Balkani 7 Pokana1Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да ви поканим на премиерата на седми брой на периодичното научно издание на Института за балканистика & Център по тракология „Проф. Александър Фол” БАЛКАНИ 7/2018. Представянето на изданието с тема  "Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX–XXI в.)" ще се състои на 08 януари (вторник), 2019 г. от 17:00 часа в Салона на ИБЦТ, София, ул. Московска 45.

 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

К О Р И Ц А 

Лекция на доц. Камен Димитров „Северозападните български земи между Тимок и Янтра през Късната античност

плакат ДимитровИмаме удоволствието да ви поканим на лекцията на доц. д-р Камен Димитров „Северозападните български земи между Тимок и Янтра през Късната античност“, която ще се проведе на 11 декември 2018 г. от 17.00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45. Лекцията е част от инициативата „Всеки втори вторник“ и проекта „Създаването на късноантичния свят на Балканите“.
Разглежданите земи били включени в граничните провинции на Късната Римска (след 395 – Източна Римска) империя, чието развитие най-общо следвало линия на централизация. Имперската политика била насочена главно за защита от външни нашествия чрез поддържане на крепостите от Долнодунавския лимес и разквартируваните в тях военни части. Те били центрове и инфраструктура за доставки и търговия, включително и с варварите най-вече чрез крайдунавските селища. От началото на IV в насетне в тях се развивали паралелно военни и цивилни форми на живот, което дало отражение в градоустройството. Новите структури били подлагани на непрекъснати изпитания от многобройни нахлувания на варвари. Някои групи от тях били заселвани като федерати с договори (федуси) на имперски земи с цел тяхната защита срещу ежегодно заплащане. Федератски поселения като тези при Садовец, Дичин, Сукидава, Ятрус и др. са разкрити и проучени археологически. Други варварски групи заемали самоволно имперски територии. Те имали важна роля не само за техния демографския и културен облик, но и за местната икономика. Първоначално варварите (готите през IV в.) не останали чужди на заварената градска култура и икономическа структура. От особена важност е техния принос за християнизацията на тези райони, и то в източните варианти на вярата (арианство). В това отношение те провеждали политиката на източноримските императори. Отделни лица от варварски произход били издигани на високи военни и административни постове в империята. По-късните варварски групи (хуни, прабългари, славяни и авари) през V-VII в. като цяло имали подчертано деструктивно отношение спрямо заварената имперска система, дори чрез политика на обезлюдяване и забрана на обработване на големи територии. Това довело до прогресивно западане и окончателно изчезване на градските центрове и култура в периода от ок. 580 до първите десетилетия на VII в.

Отзив в Хърватия за конференцията "Култура на пътуването в Европейския югоизток"

institut-ivo-pilar-logo500x338На електронната страница на Института за социални изследвания "Иво Пилар", гр. Загреб (Хърватия) беше публикувана информация за организираната от ИБЦТ-БАН интердисциплинарна конференция "Култура на пътуването в Европейския югоизток". Събитието се проведе през периода 15-16 ноември 2018 г. в ИЕФЕМ-БАН.

Dr. sc. Vinicije B. Lupis na konferenciji “Kultura i putovanja u jugoistočnoj Europi”, Sofija, 15.-16. 11. 2018. - Pilar

Представяне на книгата на доц. д-р Марияна Стамова „Албанците в СР Македония през последното десетилетие в Титова Югославия (1981–1991)“ на български и превод на албански език

На 20 ноември 2018 г. в Института по балканистика с Център по тракология се състоя представянето на книгата на доц. д-р Марияна Стамова – на българския език „Албанците в СР Македония през последното десетилетие в Титова Югославия (1981–1991)“, както и нейният превод от д-р Антон Панчев на албански език “Shqiptarëtnë Republikën Socialiste të Maqedonisë gjatë dekadëssë fundit të Jugosllavisë së Titos (1981–1991)“.

Stamova2018a

Stamova2018b

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕН ОТ ИБЦТ – ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НА БАН

IMG 35x45

 На 11 октомври 2018 г. Събранието на академиците избра за член-кореспондент на БАН проф. дин Александър Костов – директор на Института за балканистика с Център по тракология. Неговите научни приноси са свързани със стопанската история на Балканите през ХІХ в. и до Първата световна война, по-конкретно върху особеностите на модернизацията и европеизацията на региона.  

 

More Articles ...