Библиотеки

Библиотеки

Библиотека на Института за балканистика

Фондът на институтската библиотека възлиза на над 24 000 тома: книги, периодични издания и справочна литература. Това е най-голямата балканистична библиотека в България. Сред нейните придобивки са и частните библиотеки на видни български учени като проф. Петър Мутафчиев, проф. Петър Ников, проф. Пирин Бояджиев, акад. Николай Тодоров.

Придобитите след 2002 г. книги могат да бъдат намерени и в он-лайн каталога на Централната Библиотека на БАН на адрес:  www.cl.bas.bg

Книги от институтската библиотека могат да се ползват и по междубиблиотечния книгообмен.

Библиотекар:  
Тодор Тодоров


Работно време с читатели:
ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК: 10.00­-17.00 ч.
ВТОРНИК: 13.00­-17.00 ч. (Библиотеката работи само със служители на ИБЦТ)

Забележка: Последният петък от месеца е санитарен ден за библиотеката.

 

Библиотека на Центъра по тракология

Библиотеката на Центъра по тракология се намира на ул. Московска № 13.

Каталогът на библиотеката на Центъра по тракология е част от автоматизираната библиотечна система ALEPH. Всички заглавия в библиотечния фонд са в сводния електронен каталог на библиотеките на БАН http://www.cl.bas.bg/.

Библиотекар:
д-р Джени Иванова, експерт дигитални ресурси
мобилен тел.: +359 878 409 579

Работно време с читатели:
ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК: 10.00­-17.00 ч.
ВТОРНИК: 13.00­-17.00 ч. (Библиотеката работи само със служители на ИБЦТ)
Обедна почивка: 12.30-13.00 ч.

Забележка: Последният петък от месеца е санитарен ден за библиотеката.

 

 

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене