България и Югославската криза (1989 - 1995)


BBБисер Банчев

ISBN 978-954-07-2818-6
страници 304
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
София, 2009

 

 

 

 

 
 

В книгата е разгледана политиката на българската държава към югославската криза в периода 1989-1995 г. Анализирани са разсекретените документи от служебните архиви на българското правителство и българското външно министерство, допълнени сразсекретените документи на холандското правителство и архива на ООН. Традиционният исторически подход е допълнен с инструментариум, похвати и умения,почерпени от други близки научни области – теорията и история на международните отношения, геополитика, политология.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене