Конкурси и защити

29 aвгуст 2014

Документи, свързани с конкурса за академичната длъжност "доцент" по направление 2.2. История и археология, научна специалност "Нова и най-нова обща история" (политическа и социална история на Гърция XIX-XX в.), за нуждите на секция "Балканите 1878-1945", с единствен кандидат главен асистент д-р Юра Константинова.

Документи на гл. ас. д-р Юра Константинова
Рецензии и становища:

Резюмета на трудовете на гл. ас. д-р Юра Константинова

Отговор от гл. ас. д-р Юра Константинова на рецензията на проф. дин Св. Елдъров

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене