Конкурси и защити

Списък на забелязаните цитирания на д-р Пенка Данова

1. Perocco, D. Su Marc"Antonio Pigafetta (e dintorni). - In: Itinera Orientalia. Itinerari veneti tra Oriente e Occidente. Relazioni di viaggio tra identita e alterita (a cura di Giovanni Pedrini e Nico Veladioano). Vicenza, Editrice veneta, p. 258

2. Zaimova, R. Les Croisades (XIVe - premiere moitie du XVIe s.) dans l"historiographie bulgare - In: Les Croisades tardives. Conflits interconfessionnels et sentiments identitaires a la fin du Moyen Age en Europe, Univ. de Toulouse Le Mirail. - [sous presse]

3. S. Rakova, Constantinople et Sainte Sophie dans les recits de deux venitiens du XVIe siecle. Actes du Colloque « Memoire et oubli a Byzance », Sofia, 28.11.2009 - [sous presse]

4. Стефанов, П. - http://archiman.livejournal.com/2010/04/07/ - Данова, П. Книгата на месер Марко Поло и познанието за българите във Венеция (втората половина на ХVІ - началото на ХVІІ век). - В: Щрихи към балканското Средновековие. Изследвания в памет на проф. Николай Кочев. (Studia balcanica 27). С., Институт по балканистика - Парадигма, 175-199;

5. Тъпкова-Заимова, В. "Българи родом...". Комитопулите в летописната и историографската традиция. В. Търново, 2009.

6. Ракова, Сн. Неизвестни факти от живота на Бенедето Рамберти (1507-1553). - Във: Историята и книгите като приятели. Сборник в памет на Митко Лачев. Съст. Н. Данова, Св. Иванова, Хр. Темелски. С., Гутенберг, 2007, 174-179 - 1;

7. Ракова, Сн. Представата за България у венецианския историк от ХVІ в. Паоло Рамузио. - Във: ТАНГРА. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев. С., 2006, 243-256 - с. 256 и бел. 22;

8. Миндова, Л. Мигриращи култури и социални практики. Интердисциплинарен колоквиум. Отзив за научния колоквиум „Мигриращи култури, социални практики", 16-17 ноември 2007 година. - В: Информационен бюлетин на БАН. Брой 3 (121). Година ХІІІ. март 2008. с. 14-15;

9. Миндова, Л. Мигриращи култури. Рецензия за научния колоквиум „Мигриращи култури, социални практики" в Института по балканистика към БАН, 16-17 ноември 2007 година. - Във: Вестник Култура. Бр. 2 (2485). 18 януари 2008;

10. Великова-Кошелева, В. Медал и диплом за удостояването на цар Борис ІІІ с лавровия венец на Кралския университет на науките в Рим. - Известия на НИМ, том ХVІІ, С., 2006, с. 77 и бел. 9

11. Обрешков, В. Сведенията на Лауро Куирини като извор за военноадминистративното деление на балканските територии на Османската империя до средата на ХV век. - Acta musei Varnаensis, III-1.  Българските земи през Средновековието (VІІ-ХVІІІ в.). Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Ал. Кузев. Варна 12-14 септември 2002. Варна, 2005, 143-152.

12. Кирова, Л. Многоликите измерения на европейската култура. В. Zaman-Bulgaria, 13. ХІІ. 2010 г. - http://bg.zaman.com.tr/bg/detaylar.do?load=detay&;link=3322

13. Сярова, Н. "Булгари" да се наричам първа радост е за мене. - В. Труд от 20. ІІ. 2011 г.  - http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=788706

14. Стоилова, Т. Средиземноморска хроника за събитията по суша и море от времето на първата война, която руската императрица Екатерина ІІ води срещу турците (материалите събра, преведе, подреди и поясни...). София, БОЛИД-ИНС, 2001, с.  70

Цитирания в дисертации

1. Заимова, Р.  Франция и Босфора: пътешествия, книжнина, словесни и визуални образи /16-18 в./ (дисертация - научна степен "Доктор на науките") - 3 пъти

2. Спасов, М. Аспекти на идентичността на наратора протагонист в румънския психологически роман от 30-те години на ХХ век. Компаративен прочит (Дисертация - научна степен "доктор"). с. 12 - 1 път

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене