Конкурси и защити

Семинар "Готите на Изток: история, археология, идентичност"

плакат Готите на Изток 2019 1На 10 май 2019 г. от 9.00 ч. в Зала 1 на Античен културно-комуникационен комплекс Сердика (Ларго), филиал на РИМ-София, ще се проведе еднодневен дискусионен форум. Заповядайте! 

П Р О Г Р А М А 

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене