Архив - конкурси и защити

МАРТ 2016

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ
ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на един редовен докторант по специалността 3.1. Социология, антропология и науки за културата (теория и история на културата) за учебната 2015-2016 г. в съответствие с Решение № 343 на Министерски съвет от 18.05.2015 г.
В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на ИБЦТ при БАН
За справки – ИБЦТ при БАН ул. Московска № 45, тел.02 980 6297
или в БАН-Администрация,
ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260
Дата на обявяване на конкурса – 15 март 2016

 

Н Е О Б Х О Д И М И    Д О К У М Е Н Т И 

 

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене