Архив - проекти

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Гласове и образи на средновековните Балкани (IV–XVI в.)

Партньор: Византолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Средновековните Балкани говорят за себе си: гласът на местните хора (IV–XV в.)

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова 

 

Сръбско/югославско-българските отношения и интересите на Великите сили на Балканите (XIX–ХХ век)

Партньор: Балканолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

България, Черна гора и Балканите от Берлинския конгрес до наши дни

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2016–2019

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Традиционна култура, социална история и история на езиците в Югоизточна Европа

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания при Румънската академия

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Лора Тасева 

 

Дунавски маршрути: комуникации, конфесии, търговски мрежи (XV–XIX век)

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2016–2019

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Пенка Данова

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене