Архив - проекти

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Les Tsiganes/Roma dans les Balkans ottomans : problèmes de méthodologie historique

Срок: 2019

Ръководител: гл. ас. д-р Александра Миланова

 

La Thrace et l’Égypte à l’époque gréco-romaine 

Срок: 2018

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Извори за историята на Тракия и траките

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева

 

Голямото Средиземномориеизвори и изследвания

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Балканите и проектите за регионална и европейска интеграция от XIX век до наши дни

Срок: 2020–2022

Ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов

 

Културни пространства на Балканите: диалози и трансформации

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. дин Орлин Събев

 

Mirabilia: времена, пространства, митове

Срок: 2020–2022

Ръководители: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева и проф. дин Валерия Фол

 

Тракия и Египет в гръко-римската епоха

Срок: 2020–2022

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

 

Каталог на преводите на средновековни текстове на български (1990 г. - понастоящем)

Срок: 2020–2021

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Общество, лидерство и политика на Балканите в модерната епоха

Срок: 2020–2021

Ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров

 

Извори за балканските народи

Срок: 2019–2021

Ръководител: доц. д-р Росица Градева

 

Създаването на късноантичния свят на Балканите: общество, институции, религиозност

Срок: 2018–2020

Ръководител: доц. д-р Златомира Герджикова

 

Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2018–2021

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Рая Заимова

 

Между традицията и модерността: интердисциплинарни диалози в изучаването на Балканите

Срок: 2018–2020

Ръководител: проф. дин Рая Заимова

 

Interactiva. Тракия и Източното Средиземноморие. Език и култура, общество, етнос, политика

Срок: 2018–2019

Ръководител: проф. Светлана Янакиева

 

Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън – II част

Срок: 2017–2019

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Балканите – противопоставяне и взаимност ХІХ – ХХ век

Срок: 2017–2019

Ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров

 

Балканите в европейското културно пространство

Срок: 2017–2019

Ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева

 

Mirabilia. Mirus et Magicus (Мирабилия. Чудеса и магии)

Срок: 2017–2019

Ръководители: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева; проф. дин Валерия Фол

https://www.facebook.com/Mirabilia-Miracles-and-Monsters-1457446041186034/

 

Енциклопедия Древна Тракия и траките

Срок: 2017–2019

Ръководител: проф. дин Калин Порожанов

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Балканите и Студената война

Партньор: Център за изследване на Студената война, Харвардски университет

Срок: 2015–2021

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Обмен на икономически, политически и културни модели и идеи между Балканите и Италия ( XVIII–XX век)

Партньор: Департамент по изследване на международните отношения при Изследователския университет „Рома Тре“, Рим

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Сръбско(югославско)-българските отношения и интересите на великите сили на Балканите (XIX–XX век)

Партньор: Балканоложки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2023

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Светски и религиозен живот на средновековните Балкани (IV–XVI в.)

Партньор: Византоложки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Отношения между Дукля/Зета и България през Средните векове

Партньор: Отделение за хуманитарни науки на Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Султански документи, ХVIII-XIX в. (документи от Секцията за ръкописи към библиотеката към Румънската академия и Държавна агенция „Архиви“ – България)

Партньор: Секция за ръкописи към библиотеката към Румънската академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Росица Градева 

 

Етнически и културни взаимоотношения в Югоизточна Европа, отразени в езиците и литературите от региона

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Лора Тасева

 

„Да се подготвим за пътя в отвъдното“. Семейството, завещанията и усетът за смъртта на Балканите (XV–XIX век)

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Людмила Миндова

 

Религия, държава и общество при българи и хървати през вековете

Партньор: Отделение за исторически науки на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: 2019–2021

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Светлозар Елдъров

 

Икономика на всеотдайността. Съпоставителни аспекти на институции, социални практики и грижа за болните в Италия и България през един дълъг период

Партньор: Институт за изследване на средиземноморските общества – Национален съвет за изследвания на средиземноморските общества, Неапол, Италия

Срок: 2019–2022

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

  

Българи и хървати в модерна Европа. Културни идентичности и паралели

Партньор: Институт за хърватска литература, история и театър на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: февруари 2019 – февруари 2022

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Антоанета Балчева

 

Между Изтока и Запада: външни модели и национални подходи в социално-политическото развитие на Румъния и България през XX век

Партньор: Национален институт за изследване на тоталитаризма, Румънска академия

Срок: 2018–2020

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Гласове и образи на средновековните Балкани (IV–XVI в.)

Партньор: Византолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Средновековните Балкани говорят за себе си: гласът на местните хора (IV–XV в.)

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова 

 

Сръбско/югославско-българските отношения и интересите на Великите сили на Балканите (XIX–ХХ век)

Партньор: Балканолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Традиционна култура, социална история и история на езиците в Югоизточна Европа

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания при Румънската академия

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Лора Тасева 

 

България, Черна гора и Балканите от Берлинския конгрес до наши дни

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2016–2019

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Дунавски маршрути: комуникации, конфесии, търговски мрежи (XV–XIX век)

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2016–2019

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Пенка Данова

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене