Проекти

Светски и религиозен живот на средновековните Балкани (IV–XVI в.)

Партньор: Византоложки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Отношения между Дукля/Зета и България през Средните векове

Партньор: Отделение за хуманитарни науки на Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Султански документи, ХVIII-XIX в. (документи от Секцията за ръкописи към библиотеката към Румънската академия и Държавна агенция „Архиви“ – България)

Партньор: Секция за ръкописи към библиотеката към Румънската академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Росица Градева 

 

Етнически и културни взаимоотношения в Югоизточна Европа, отразени в езиците и литературите от региона

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Лора Тасева

 

„Да се подготвим за пътя в отвъдното“. Семейството, завещанията и усетът за смъртта на Балканите (XV–XIX век)

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2020–2022

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Людмила Миндова

 

Религия, държава и общество при българи и хървати през вековете

Партньор: Отделение за исторически науки на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: 2019–2021

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Светлозар Елдъров

 

Икономика на всеотдайността. Съпоставителни аспекти на институции, социални практики и грижа за болните в Италия и България през един дълъг период

Партньор: Институт за изследване на средиземноморските общества – Национален съвет за изследвания на средиземноморските общества, Неапол, Италия

Срок: 2019–2022

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

  

Българи и хървати в модерна Европа. Културни идентичности и паралели

Партньор: Институт за хърватска литература, история и театър на Хърватската академия на науките и изкуствата

Срок: февруари 2019 – февруари 2022

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Антоанета Балчева

 

Между Изтока и Запада: външни модели и национални подходи в социално-политическото развитие на Румъния и България през XX век

Партньор: Национален институт за изследване на тоталитаризма, Румънска академия

Срок: 2018–2020

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Гласове и образи на средновековните Балкани (IV–XVI в.)

Партньор: Византолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Средновековните Балкани говорят за себе си: гласът на местните хора (IV–XV в.)

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова 

 

Сръбско/югославско-българските отношения и интересите на Великите сили на Балканите (XIX–ХХ век)

Партньор: Балканолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Традиционна култура, социална история и история на езиците в Югоизточна Европа

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания при Румънската академия

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Лора Тасева 

 

България, Черна гора и Балканите от Берлинския конгрес до наши дни

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2016–2019

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Дунавски маршрути: комуникации, конфесии, търговски мрежи (XV–XIX век)

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2016–2019

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Пенка Данова

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене