Проекти

Балканите и Студената война

Партньор: Център за изследване на Студената война, Харвардски университет

Срок: 2015–2021

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Обмен на икономически, политически и културни модели и идеи между Балканите и Италия ( XVIII–XX век)

Партньор: Департамент по изследване на международните отношения при Изследователския университет „Рома Тре“, Рим

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене