Проекти

Извори за историята на Тракия и траките

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева

 

Голямото Средиземномориеизвори и изследвания

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Балканите и проектите за регионална и европейска интеграция от XIX век до наши дни

Срок: 2020–2022

Ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов

 

Културни пространства на Балканите: диалози и трансформации

Срок: 2020–2022

Ръководител: проф. дин Орлин Събев

 

Mirabilia: времена, пространства, митове

Срок: 2020–2022

Ръководители: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева и проф. дин Валерия Фол

 

Тракия и Египет в гръко-римската епоха

Срок: 2020–2022

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

 

Каталог на преводите на средновековни текстове на български (1990 г. - понастоящем)

Срок: 2020–2021

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Общество, лидерство и политика на Балканите в модерната епоха

Срок: 2020–2021

Ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров

 

Извори за балканските народи

Срок: 2019–2021

Ръководител: доц. д-р Росица Градева

 

Създаването на късноантичния свят на Балканите: общество, институции, религиозност

Срок: 2018–2020

Ръководител: доц. д-р Златомира Герджикова

 

Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2018–2021

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Рая Заимова

 

Между традицията и модерността: интердисциплинарни диалози в изучаването на Балканите

Срок: 2018–2020

Ръководител: проф. дин Рая Заимова

 

Interactiva. Тракия и Източното Средиземноморие. Език и култура, общество, етнос, политика

Срок: 2018–2019

Ръководител: проф. Светлана Янакиева

 

Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън – II част

Срок: 2017–2019

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Балканите – противопоставяне и взаимност ХІХ – ХХ век

Срок: 2017–2019

Ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров

 

Балканите в европейското културно пространство

Срок: 2017–2019

Ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева

 

Mirabilia. Mirus et Magicus (Мирабилия. Чудеса и магии)

Срок: 2017–2019

Ръководители: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева; проф. дин Валерия Фол

https://www.facebook.com/Mirabilia-Miracles-and-Monsters-1457446041186034/

 

Енциклопедия Древна Тракия и траките

Срок: 2017–2019

Ръководител: проф. дин Калин Порожанов

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене