Проекти

Солун и българите: история, памет, съвремие
Срок: 2016–2020
Ръководител: доц. дин Юра Константинова
Сайт: www.solunbg.org/bg

 

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене