Събития

Проект на ИБЦТ–БАН е отличен като постижение на Фонд „Научни изследвания“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Solun i balgarite koritsa OK 1„Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, е първият проект, отличен в новата рубрика на ФНИ „Успехи и постижения“.

Значимите научни резултати и постижения на екипа, ръководен от доц. дин Юра Константинова от ИБЦТ–БАН, са:

 • Предлага нова перспектива към историята за българи и за гърците отвъд тясно националистическите прочити;
 • Позволява на потомците на солунски фамилии да приемат болезненото си минало и да се помирят с него;
 • Погледът му към днешния ден илюстрира интензивния обмен между българската и гръцката общност, който е залог за преодоляване на предразсъдъците, които съществуват от двете страни на границата;
 • Създава модел, който позволява да се разшири изследователската работа за българските общности извън границите на България;
 • Запълни празнина в старата и нова история на Солун;
 • Доказа, че Солун е не само ключово и емоционално място за българската памет, но в символичен план е отражение на споделената българо-гръцка надежда за възможно общо бъдеще;
 • Радва се на огромна популярност не само сред специалистите, но и сред по-широк кръг хора, които се включват активно в неговото развитие със своите семейни истории, спомени, снимки и документи;
 • Привлече дарители, които финансираха превода на интернет страницата му на гръцки език;
 • Мултидисциплинарният характер на изследване на взаимовръзката на българите с един от най-значимите градски центрове на Балканите в широк хронологичен диапазон, открои личности, събития, процеси, обекти от различни сфери на социалния живот, останали до момента извън големия разказ за историята на България;
 • Стана знаков за дейността на ИБЦТ и направи института разпознаваем;
 • Четири месеца преди края си постигна публикуването на документално издание (на български и на английски език), 1 колективна монография, 3 монографии (една на френски и две на български), 14 статии и студии, от които 10 са в рецензирани издания;
 • Стимулира наследници на български фамилии от Солун да напишат родови изследвания.

Повече информация за проекта може да намерите на неговия сайт https://www.solunbg.org/bg/

 

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене