Събития

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА „ЧОВЕК–ПРИРОДА–КУЛТУРА: ДРЕВНА ТРАКИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

IMG 1501На 10 юни 2020 г. в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, Зона „Ларго“, разположена под площад „Независимост“, бе открита изложбата „ЧОВЕК–ПРИРОДА–КУЛТУРА: ДРЕВНА ТРАКИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“. Тя се осъществява от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките съвместно с Регионален исторически музей – София. Нейни автори са проф. дин Валерия Фол и гл. ас. д-р Ружа Попова от ИБЦТ–БАН, и гл. ас. д-р Олег Константинов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изложбата е представена в изпълнение на Разпределената изследователска инфраструктура ИНФРАМАТ (част от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура), подкрепена с договор D01-155/28.08.2018 на МОН.

В присъствието на организаторите, колеги и гости представителен хор на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ с ръководител Даниел Иванов откри събитието. Доц. д-р Венета Ханджийска, директор на Регионалния исторически музей – София, и проф. д-р Румяна Прешленова, директор на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките, приветстваха присъстващите с добре дошли и пожелаха успех на изложбата. Проф. дин Валерия Фол, автор на изложбата, сподели мисли за нейните послания и мисия.

Изложбата може да бъде разгледана до 30 юни 2020 г., след което ще бъде представена на други значими места в София и страната.

IMG 1502

ODK 7040

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене