Събития

Трета интердисциплинарна конференция Mirabilia: времена, пространства, митове, София, 8–9 юни 2021 г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Mirabilia poster 1На 8 и 9 юни 2021 г. (вторник и сряда) в Американския изследователски център в София (ARCS), ул. „Васил Петлешков“ № 75, с неговото любезно съдействие и партньорство ще се проведе организираната от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките Трета интердисциплинарна конференция на тема Mirabilia: времена, пространства, митове. Официалното откриване е на 8 юни (вторник) от 10:00 часа в Американския изследователски център в София.

Темата е насочена към изследване от различни гледни точки, методология и с различен научен инструментариум на релацията mirabilia – мит в различни пространства и времена. Целта е да се изяснят механизмите на конструиране на феномена mirabilia посредством основополагащите категории време – пространство – мит в тяхната динамична взаимосвързаност.

Фокусът на научната проблематика е насочен към генезиса на митовете, техните времеви и пространствени измерения в контекста на категориите „чудеса“ и „чудесно“. Докладите проследяват анатомията и еволюцията на тези категории, както и метафоричните им метаморфози в сакрален и профанен контекст. Културните категории „чудеса“ и „митове“ с акцент върху пространствено-времевите им параметри ще бъдат интерпретирани в техните динамични взаимоотношения и функционални характеристики спрямо области като религия и митология, литература, политика, език през различни исторически епохи.

Тази трета поред научна конференция е организирана от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките с широко национално участие на специалисти от редица най-авторитетни научни звена и университети в страната: Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Института за изследване на историята, Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките, катедрите по Класическа филология при Факултет по класически и нови филологии, Теория и история на културата при Философския факултет, Исторически факултет, Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, Университета по библиотекознание и информационни технологии и Нов български университет. Предвидено е участие на чуждестранни учени.

Участието в конференцията е осигурено и посредством платформата zoom: https://zoom.us/j/99851107582

Официалните езици са български, английски, немски и френски.

Докладите от предишните две конференции, Mirabilia: чудеса и чудовища (2014 г.) и Mirabilia: Чудесно и магическо (2018 г.) са публикувани в поредицата Studia Balcanica:
Mirabilia: чудеса и чудовища. София, 2016 (Studia balkanika 31), (ISSN 978-619-7179-05-7);
Mirabilia: Чудесно и магическо. София, 2020, (Studia balkanika 33), (ISSN 978-619-7179-05-7).

Част от тях бяха публикувани и на английски език в две самостоятелни книжки на Études balkaniques LII/1, 2016, 7-27 (ISSN 0324-1645) и Études balkaniques LV/1, 2019, 5–23, (ISSN 0324-1645).

Докладите от предстоящата конференция ще бъдат публикувани в поредицата Studia Balcanica на един от посочените езици.

ПРОГРАМА

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене