Събития

Излезе от печат монографията на Гергана Дончева „Солунският кинофестивал: История, предизвикателства и метаморфози”

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

SOLUN FESTIVAL 1 4Излезе от печат монографията на Гергана Дончева „Солунският кинофестивал: История, предизвикателства и метаморфози” (София: ИБЦТ–БАН, 2021). Книгата е резултат от няколкогодишната работа на авторката в рамките на проекта „Солун и българите: История, памет, съвремие” (2016–2020), финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката.Монографията има за цел да обогати представата на българските читатели и зрители относно един много важен, но слабо познат извън професионалните среди кинофестивал, какъвто е форумът в града на егейския град.

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене