Събития

ЧЕТЕНИЯ ПО ТРАКОЛОГИЯ „ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: КАЗАНО И ПРЕМЪЛЧАНО“ СОФИЯ, 14 – 15 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Pokana ThrReadings 2021На 14 и 15 септември 2021 г. Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките ще проведе четвъртите Четения по тракология на тема „ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: КАЗАНО И ПРЕМЪЛЧАНО“, посветени на проф. Александър Фол. Събитието традиционно е свързано с датата 15 май, от която Институтът по тракология функционира като самостоятелно научно звено на БАН, основано с Разпореждане № 185 на Министерския съвет на Република България от 12.05.1972 г. с директор-основател проф. дин Александър Фол. Поради епидемичната обстановка в страната тази година то бе отложено за месец септември, но датите символично бяха съхранени.

Откриването на научната конференция ще се състои на 14 септември 2021 г. от 9:30 ч. в Американския изследователски център в София и с неговото любезно партньорство. Двадесет учени от най-авторитетни научни институции – ИБЦТ–БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Национален исторически музей, музеите от страната ще представят различни аспекти от научните изследвания в областта на тракологията. Броят на участниците е силно редуциран поради епидемичната ситуация в България. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в Thracia XXVII.

Темата на националната научна конференция е реплика на публикуваната за първи път през 1995 г. книга на проф. Ал. Фол „Тракийската култура: казано и премълчано“ и претърпяла редица издания. С нея авторът постави пред своите читатели множество предизвикателства, навлизайки в сферата на историята на философията на културата. С това събитие Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ стартира своята амбициозна програма по честването на 50-годишнината от основаването на Института по тракология при БАН.

ПРОГРАМА

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене