Събития

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВО ИЗДАНИЕ НА ФИЛИАЛА НА ИБЦТ – БАН В ГР. МОНТАНА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

корица Монтана 2021 33На 2 декември 2021 г. в експозиционата зала на Регионалния исторически музей в Монтана беше представен  сборникът „Монтана: един модерен град на 130 години” (Издателство Тендрил). Негов съставител е чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов. Изданието е посветено на 130-годишнината от обявяването на тогавашното село (Голяма) Кутловица за град, наименован на тогавашния български княз Фердинанд. Така започва нов етап от историята на селището, възникнало още през Античността. Неговото развитие през изминалите тринадесет десетилетия преминава през сериозни социално-икономически и политически трансформации. Може би доказателство за тези чести и дълбоки промени през този период е и промяната на името му – от  Кутловица на Фердинанд (1891 г.) и Михайловград (1945 г.) за да се стигне до днешното – Монтана (от 1993 г.), напомнящо за древното минало на това поселение.

Сборникът е третото поредно издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) – БАН в Монтана. В него са включени десет студии и статии, разглеждащи редица важни аспекти от развитието на града през последните 130 години.  Той е резултат от успешното сътрудничество между ИБЦТ и Българската академия на науките с местни институции като Регионален исторически музей (РИМ) и Държавен архив (ДА) в Монтана чрез участието на техни сътрудници като автори в изданието.

Инициативата за издаването на сборника е на филиала на ИБЦТ в града и е подкрепена от  г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана и със съдействието на Регионалния академичен център с координатор г-н Валери Георгиев. Той излиза с финансовата помощ  на доц. д-р Борислав Великов – председател на 39-тото НС на Република България и член на Съвета на настоятелите на БАН.

Новата книга беше представена от  чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов. По повод на нейното издаване се изказаха г-н Златко Живков, доц. д-р Борислав Великов, акад. Ячко Иванов, който е един от авторите в сборника, и д-р Ваня Иванова – директор на РИМ-Монтана.

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене