Събития

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „Траките и виното“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН) има удоволствието да ви покани на публичната лекция на доц. Николай Сираков (РИМ–Сливен) на тема „Траките и виното“. 

Събитието се организира в рамките на процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на РИМ–Сливен.

Лекцията ще се проведе на 3 февруари 2022 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в платформата Zoom.

Очакваме ви!

https://us02web.zoom.us/j/84618143577?pwd=SlpBOEdZOE1sYmFUZ0pZcTMyUmxrUT09

 

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене