Събития

Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“ – 12 юни 2023 г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

DC 101На 12 юни 2023 г. се проведе поредната среща на Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“, на която водещите дискутанти гл. ас. д-р Самуил Камбуров (ИБЦТ–БАН) и докторант Тодор Тодоров (СУ „Св. Климент Охридски“, ИБЦТ–БАН) представиха поредица от проблеми, свързани с темата „Чуждите военни контингенти и войски на Балканите в периода IX – XI век“. Подкрепени от гост-дискутантите гл. ас. д-р Марио Филипов (ИБЦТ–БАН) и докторант Николай Желев (ИБЦТ–БАН) поставиха началото на разгорещена дискусия по проблемите на въоръжението и военното дело на чуждестранните военни контингенти на Балканите през разглеждания период. Специално внимание беше отделено на две групи чуждестранни войски – наемници и нашественици от Северна Европа (варяги) и късни номади (маджари, печенеги и узи). Засегнати бяха и въпроси, отнасящи се до  политическите, социалните и икономическите причини за появата на чуждестранни армии и контингенти на Балканите, както и отношенията им с населението в земите на Първото българско царство. Обсъдени бяха и детайли във връзка с чуждестранните военноморски операции към Балканите и Византия. С въпроси и коментари в дискусията се включиха чл.-кор. проф. дин Александър Костов, доц. д-р Златомира Герджикова, Снежана Горянова, докторант Ели Филипова, както и всички присъстващи.

Дискусионният клуб се организира от проект „Непознатите Балкани“ част от проекта „Създаване и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

DC 102DC 103

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене