Архив - събития

защита на дисертационния труд на Божидар Кехайов : „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)”

На 27 април 2015 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45 ще се проведе открито заседание  на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)”на редовния докторант Божидар Методиев Кехайов. Повече

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене