Архив - събития

Представяне на книгата Робърт колеж и българите

На 3 юни в Националната библиотека ще бъде представена новата книга на доц. Орлин Събев  ПОКАНА 

Книгата е посветена на Роберт колеж, основан в Цариград от американски протестантски мисионери през 1863 г., на близо хилядата българи, които са учили там, и на ролята на колежа в българската история. Изследването е базирано на неизползвани или слабо проучени архивни колекции: архивите на самия колеж, по-голямата част от които се съхраняват в библиотеката на Колумбийския университет (Ню Йорк), а друга част в Истанбул, както и напълно пренебрегваните досега османски архиви. Особено място в книгата е отделено на образователните идеали и политики, следвани и прилагани от колежа като застъпник на протестантската етика и американския либерализъм. Те в голяма степен оказват влияние и върху мирогледа на учениците. Ръководството и преподавателите на колежа са се стремели да изградят у тях силни характери, волеви личности и народни водачи. Най-голям успех в това отношение те постигат с техните български ученици, на които книгата обръща специално внимание чрез просопографски анализ на техния социален профил, кариерно развитие след колежа и активната им роля в общественополитическия живот на свободна България. 

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене